Кисіль Олександр Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Кисіль Олександр Григорович

КИСІ́ЛЬ Олександр Григорович (справж. – Кисельов; 15 (27). 03. 1889, с. Красилівка, нині Козелец. р-ну Черніг. обл. – 28. 11. 1937, Київ) – театрознавець і літературознавець. Закін. словес. відділ філол. ф-ту С.-Петербур. ун-ту (1912; викл. І. Шляпкін, під його кер-вом почав дослідж. укр. вертепу). У період навч. на прохання проф. О. Шахматова під час канікул записував на фонограф говірки Чернігівщини. Вчителював 1912–17 у г-зіях Петрограда (нині С.-Петербург), водночас чл. правління і скарбник «Доброчин. т-ва для вид. загальнокорис. і дешевих книжок для народу». Від 1917 – у Києві. Відтоді вчителював у г-зіях, працював 1917–20 на інструктор.-режисер. курсах «Дніпросоюзу»; за сумісн. 1918 –34 (з перервою 1920–22) викладав історію укр. театру та драми в Муз.-драм. ін-ті, 1922–30 – укр. мову і літ-ру на робітн. ф-ті Індустр. технікуму, 1930–37 – Індустр. ін-ту. 1918–20 – чл. Комісії для вид. пам'яток новіт. укр. письменства, 1919–20 – Театр. ком-ту відділу мист-в Наркомосу. 1921–30 – в Ін-ті укр. наук. мови ВУАН, де очолював театр. секцію, що займалася збиранням і поширенням театр. термінології, 1926–34 – позаштат. працівник Укр. театр. музею ВУАН. Автор кн. «Украинский вертеп» (Чг., 1915; укр. мовою – Петроград, 1916; К., 1918), «Шляхи розвитку українського театру» (К., 1920), «Український театр (популярний нарис історії українського театру)» (К., 1925), «Український актор Карпо Соленик: життя і творчість» (К., 1928). Заарешт. у вересні 1937. Розстріл. у Лук'янів. в'язниці (Київ). Реабіліт. 1957. У Києві 1968 видано зб. праць К. «Український театр».

Пр.: Лист І. К. Тобілевича до М. П. Старицького // Зап. Історично-філол. відділу УАН. 1925. Кн. 5; Новий український театр // Життя й революція. 1925. № 4; До історії першого театрального будинку в Києві // Річник Укр. театр. музею. К., 1930. Вип. 1; Листи й вірші підпоручика Вдовиченка // Декабристи на Україні: Зб. праць для дослідів громад. течій на Україні. К., 1930. Т. 2.

Літ.: Рильський М. Вступне слово // Кисіль О. Укр. театр. К., 1968; Пилипчук Р. Видатний театрознавець // КіЖ. 1969, 30 берез.; Ревуцький В. По обрію життя. К., 1998.

Р. Я. Пилипчук


Покликання на статтю