Кислотність води — Енциклопедія Сучасної України

Кислотність води

КИСЛО́ТНІСТЬ ВОДИ́ – вміст у воді речовин, здатних вступати в реакцію з гідроксид-іонами (ОН). Визначається еквівалент. кількістю гідроксиду, потрібного для реакції. У природ. водах кислотність переважно залежить лише від вмісту вільного діоксиду вуглецю. Природну частину кислотності створюють також гумінові та ін. слабкі орган. кислоти і катіони слабких основ (іони амонію, заліза, алюмінію, орган. основ). У цих випадках рН води не буває нижчою ніж 4,5. У забруднених водоймах може міститися велика кількість сильних кислот чи їхніх солей за рахунок скидання пром. стічних вод. За цих умов величина рН може бути нижчою ніж 4,5. Частина заг. кислотності, що знижує рН до величин, менших ніж 4,5, називається вільною. К. в. є одним з показників екол. оцінки вод.

Г. С. Мацибура


Покликання на статтю