Криворізький турбінний завод «Констар» — Енциклопедія Сучасної України

Криворізький турбінний завод «Констар»

КРИВОРІ́ЗЬКИЙ ТУРБІ́ННИЙ ЗАВО́Д «КОНСТА́Р» – підприємство у галузі машинобудування. Розташ у м. Кривий Ріг Дніпроп. обл. Засн. 1976 на базі Криворіз. з-ду газової апаратури як турбін. з-д «Схід» з метою виготовлення газоперекачув. та енергет. устаткуван­ня. До 1983 – у складі ВО «Зоря» (Миколаїв). Підпорядковувався Мін-ву суднобуд. пром-сті СРСР. Від 1994 – ВАТ, від 2011 – ПАТ. Серед осн. видів продукції – вузли і деталі для газоперекачув. агрегатів, газотурбінні суднові двигуни різних типів і модифікацій, привідні газотурбінні двигуни для мобіл. автоном. електростанцій, турбогенераторів, електростанцій. У се­­ред. 1990-х рр. з-д розпочав вироб-во турбоагрегатів для низь­котемператур. сепарації при­род. газу, нафтофонтан. армату­­ри для герметизації гирла назем. нафт. і газових шпар, магніт. се­­параторів для мокрого зба­га­­чення руди тощо. Підпр-во ви­­готовило понад 600 газоперекачув. агрегатів для стиснення природ. газу на компресор. стан­ціях магістрал. газопроводів СНД. Окрім осн. спеціалізації з-д випускає різну продукцію для нафтогаз., маш.-буд., металург. та хім. галузей пром-сті. Експорт – Білорусь, Узбекистан. Тривалий час підпр-во очолювали І. Мамо­нов (1977–83), Л. Кузьмін (1983–91), від 2006 – О. Попрожук.

О. О. Мельник


Покликання на статтю