Киценко Микола Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Киценко Микола Петрович

КИЦЕ́НКО Микола Петрович (04. 12. 1921, с. Нижній Куркулак, нині Жовтневе Токмац. р-ну Запоріз. обл. – 10. 05. 1982, Запоріжжя) – журналіст, краєзнавець, партійний і радянський діяч. Держ. нагороди СРСР. Закін. ВПШ при ЦК КПУ (Київ, 1954). У 1939–46 – на службі в рад. армії; 1946–54 – на парт. і журналіст. роботах; 1954–57 – гол. ред. Запоріз. обл. ком-ту з питань радіомовлення і телебачення; 1957–59 – нач. Запоріз. обл. упр. культури; 1959–62 – зав. відділу пропаганди й агітації Запоріз. обкому КПУ; 1964–73 – заст. голови, 1973–82 – зав. відділу праці Запоріз. облвиконкому; водночас 1966–73 – голова правління Запоріз. обл. орг-ції Укр. т-ва охорони пам’ятників історії та культури. Зробив знач. внесок у збереження та охорону пам’яток нац.-культур. спадщини. 1965, під час підготовки до святкування 200-річчя Запоріжжя, разом із С. Кириченком ініціював розгляд у ЦК КПУ і РМ УРСР питання про оголошення о-ва Хортиця заповідником і створення там козац. історико-культур. меморіалу, внаслідок чого ухвалено постанову «Про увічнення пам’ятних місць, зв’язаних з історією запорізького козацтва», якою о-в Хортиця оголошено держ. історико-культур. заповідником. На поч. 1970-х рр. в умовах держ. політ. кампанії боротьби з т. зв. укр. бурж. націоналізмом К. звинувачено в надмір. акцентуванні уваги на нац. питаннях й 1973 звільнено з посади заст. голови Запоріз. облвиконкому. Автор історико-краєзнав. праць «Хортиця в героїці і легендах» (1967; 1972; 1991), «Запоріжжя в бурях революцій» (1969; усі – Дніпропетровськ). 1992 став першим лауреатом премії Д. Яворницького Всеукр. спілки краєзнавців.

Літ.: Збережемо тую славу: громадський рух за увічнення історії українського козацтва в другій половині 50-х – 80-х рр. XX ст.: 3б. док. та мат. К., 1997; Ігнатуша О. М., Тедеєв О. С. Архівний фонд краєзнавця М. П. Киценка як джерело знань про творчу діяльність дослідника запорозького козацтва // Запороз. козацтво в пам’ятках історії та культури: Мат. міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 2–4 жовт. 1997). Секції 1, 2. З., 1997; Ігнатуша О. Хортиця в матеріалах особового архівного фонду М. П. Киценка // Нац. перлина Запоріжжя: Зб. тез доп. З., 2003.

О. М. Ігнатуша

Статтю оновлено: 2013

Покликання на статтю
О. М. Ігнатуша . Киценко Микола Петрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=6673 (дата звернення: 05.08.2021)