Матковський Орест Іллярович — Енциклопедія Сучасної України

Матковський Орест Іллярович

МАТКО́ВСЬКИЙ Орест Іллярович (17. 11. 1929, с. Терпилівка, нині Підволочис. р-ну Терноп. обл.) – мінералог. Батько А. Матковського. Д-р геол.-мінерал. н. (1975), проф. (1977). Дійс. чл. НТШ (2009). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1983). Закін. Львів. ун-т (1953), де від 1956 й працює: 1974–99 - зав., від 1999 – проф. каф. мінералогії, водночас 1980–96 - декан геол. ф-ту, 1994–99 – дир. Ін-ту геології та мінералогії золота, кольор. металів і алмазів України. Віце-президент (від 1980), почес. чл. (від 2006) Укр. мінералог. т-ва, відп. (1979–2005) і гол. (від 2005) ред. «Мінералогічного збірника», заст. гол. ред. ж. «Записки Українського мінералогічного товариства» (від 2004). Брав участь у зародженні, становленні та розвитку мінералог. школи Є. Лазаренка. Наук. дослідження: мінералогія України, проблеми заг. і приклад. мінералогії, історія науки. Виконані за його кер-ва та безпосеред. участі наук. розробки сприяли відкриттю 3-х родовищ золота в Закарпатті, виявленню понад 10-ти мінералів раніше невідомих в Україні. Організатор низки наук. форумів різного рівня, зокрема й наук. читань ім. Є. Лазаренка з актуал. проблем геол. науки та освіти. Спів­укладач «Словника-довідника ювелірного і коштовного каміння» (Л., 2006), «Російсько-українського геологічного словника» (Л., 2011), кн. «Минералы Украи­­ны. Краткий справочник» (К., 1990), «Академік Євген Лазаренко: Нарис про життєвий і творчий шлях, спогади, фотоальбом» (Л., 2005), «Геологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка» (Л., 2008; 2010). Автор статей в ЕСУ.

Пр.: Мінералогія вивержених комплексів Західної Волині. Л., 1961 (спів­авт.); Минералогия и петрография Чивчинских гор (Украинские Карпаты). Л., 1971; Природные кристаллы Украины. Л., 1990 (спів­авт.); Минералы Украинских Карпат: Простые вещества, тел­­луриды и сульфиды. К., 1990; Оксиды, гидроксиды, хлориды, йодиды, фто­­ри­­ды. К., 1995; Прикладна мінералогія: Навч. посіб. Л., 2002 (спів­авт.); Mineralo­gical regions of the Ukrainian Carpathians // Minerals of the Carpathians. Prague, 2002; Борати, арсенати, фосфати, молібдати, сульфати, карбонати, органічні мінерали і мінералоїди. Л., 2003; Генезис мінералів: Підруч. К., 2003; 2007 (спів­авт.); Основи мінералогії України: Підруч. Л., 2009 (спів­авт.); Силікати. Л., 2011; Євген Лазаренко – видатна постать ХХ століття. Л., 2012 (спів­авт.); Процеси мінералоутворення. Л., 2014 (спів­авт.).

Літ.: Орест Ильярович Матковський (К 60-летию со дня рождения) // МЖ. 1989. Т. 2, № 6; Матковський Орест Іллярович (До 70-річчя від дня народження) // Там само. 1999. Т. 21, № 4; Орест Іллярович Матковський: Бібліографія вчених України. Л., 1999; Білоніжка П., Павлунь М., Скакун Л., Сливко Є. Творча діяльність професора Орес­­та Матковського (до 75-річчя від дня народження) // Мінералог. зб. 2004. № 54, вип. 2; Орест Матковський. Сер. Заслужені професори університету. Л., 2004; Орест Матковський: учений, педагог, організатор науки та освіти. Л., 2009; 2014; Професор Орест Іллярович Матковський (до 80-річчя уродин) // Геологія і геохімія горючих копалин. 2009. № 3–4; Оресту Ілляровичу Матковському – 80 // МЖ. 2009. Т. 31, № 3; Ювілей Ореста Ілляровича Матковського // Зап. Укр. мінералог. т-ва. 2009. Т. 6; Павлунь М. Кроки життя та наукової праці Ореста Ілляровича Матковського // Мінералог. зб. 2014. № 64, вип. 2; Павлишин В. Живий класик української мінералогії (до 85-річчя заслуженого професора Ореста Матковського) // Там само; Наумко І. Професор Орест Матковський у моєму житті // Там само; Білоніжка П., Наумко І. Внесок професора О. І. Матковського у розвиток мінералогічної школи Є. Лазаренка // Вісн. НТШ. 2014. Ч. 51.

П. М. Білоніжка, І. М. Наумко


Покликання на статтю