Кияк Тарас Романович — Енциклопедія Сучасної України

Кияк Тарас Романович

КИЯ́К Тарас Романович (23. 03. 1944, м. Винники Львів. міськради Львів. обл. – 18. 01. 2018, Київ, похов. у Чернівцях) – мовознавець, політичний діяч. Брат Богдана та Святослава Кияків. Д-р філол. н. (1989), проф. (1989). Нар. депутат України (1994–98). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (1997). Закін. Чернів. ун-т (1965), де й працював: 1984–94 – зав. каф. нім. мови. У 1998–2000 – пом. 1-го заст. секр. Ради безпеки і оборони України; 2001–02 – гол. консультант з нац. безпеки Нац. ін-ту стратег. дослідж. (Київ); від 2003 – зав. каф. теорії та практики перекладу з нім. мови Ін-ту філології Київ. ун-ту. Наук. дослідження: нім. мова, термінознавство, наук.-тех. переклад, концептологія, перекладознавство, мовна політика. У ВР України 2-го скликання – чл. Ком-ту закордон. справ і зв'язків з СНД, голова Міжпарламент. групи «Україна – Німеччина» (1995–98). Автор 10-ї статті Конституції України про статус укр. мови як державної та вільний розвиток мов нац. меншин.

Пр.: Мотивированность лексических единиц (количественные и качественные характеристики). Л., 1988; Лингвистические аспекты терминоведения. К., 1989; Основи термінотворення. Семантичні та соціолінгвістичні аспекти. К., 2000 (співавт.); Теорія і практика перекладу. Німецька мова. В., 2006 (співавт.); Перекладознавство (німецько-український напрям). К., 2010 (співавт.).

В. І. Сергієнко


Покликання на статтю