Матюшенко Борис Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Матюшенко Борис Павлович

МАТЮШЕ́НКО Борис Павлович (02. 11. 1883, С.-Пе­тербург, за ін. даними – Київ – 25. 03. 1944, Прага) – лікар-гігієніст, громадсько-політичний діяч. Д-р медицини (1912). Дійс. чл. НТШ (1931). Закін. мед. ф-т Ун-ту св. Володимира у Києві (1909). Працював лікарем. Від 1903 – чл. РУП, від 1905 – УСДРП. Під час 1-ї світ. вій­ни – військ. лікар. За дорученням УЦР 1917 розпочав орг-цію служби охорони здоров'я в Україні, очолював Гол. мед.-сан. управу. Співорганізатор Всеукр. спілки лікарів (1917). За часів Української Держави – дир. департаменту лікар. допомоги і шпитал. справ Мін-ва нар. здоров'я й опікування. У грудні 1918 – лютому 1919 – Міністр нар. здо­­ров'я й опікування УНР. 1919 – чл. укр. делегації на Париз. мирній конф., очолив дипломат. місію УНР у Бельгії. У 1919–21 – голова Закордон. бюро Укр. Чер­­воного хреста. 1921 виїхав до Чехо-Словаччини. Був проф. каф. гігієни УВУ в Празі; викладав в Укр. госп. академії у Подєбрадах, де організував і очолив каф. соц. гігієни. Організатор і голова Спілки укр. лікарів у Чехо-Словаччині (1922–35), видавець і ред. її друк. органу «Українського медичного віст­ника» (1923–25). Співред. «Медичного латинсько-українського слов­ника» М. Галина (Прага, 1926; Детройт, 1969). Займався орг-цією укр. наук. з'їздів у Празі (1926, 1932). Сприяв наданню урядом Чехо-Словаччини фінанс. допомоги укр. лікарям та інституціям. Наук. дослідження: гігієна, охорона здоров'я, євгеніка.

Пр.: Пошесті на Україні в останні вісім років // УМВ. 1923. Ч. 1; Соціяльна гігієна: Підруч. Прага, 1924; До питання про розмноження інтелігенції // УМВ. 1925. Ч. 5–6; Проблема дідичности туберкульози // Зап. Укр. госп. академії. Прага, 1927. № 14; Проблеми старіння і відмолодження в світлі сучасних біологічних дослідів // ЛВ. 1928. Ч. 1–2; Євгенічні порадні та їх організація // Там само. 1931. Ч. 1.

Літ.: Ортинський І. П'ятдесятиліття проф. д-ра мед. Бориса Матюшенка (1883–1933) // ЛВ. 1934. Ч. 1; Ганіткевич Я. Українські лікарі-вчені першої половини XX століття на їхні наукові школи: Біогр. нариси та бібліографія. Л., 2002; Пундій.

Я. В. Ганіткевич


Покликання на статтю