Машбиць Яків Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Машбиць Яків Григорович

МА́ШБИЦЬ Яків Григорович (15. 09. 1928, с. Миропіль, нині смт Романів. р-ну Житомир. обл. – 15. 09. 1997, Москва) – економгеограф, країнознавець. Д-р геогр. н. (1975), проф. (1985). Держ. премія СРСР (1973, 1987). Велика золота ме­­даль АН Куби (1972). Закін. Моск. ун-т (1951). Відтоді працював у його наук. б-ці; 1955–97 – в Ін-ті географії РАН (Москва): від 1970 – зав. відділу географії зарубіж. країн, від 1986 – гол. н. с. Наук. дослідж. присвячені теорії країнознавства, географії Лат. Америки, темат. картографуванню, етногеографії та географії міст. Брав участь у розробленні нац. атласів В’єтнаму, Монголії та Куби, укладанні 2-том. атласу «Природа и ресурсы Земли» (1998) й написанні ілюстров. 20-том. вид. «Страны и народы» (1978–85; обидва – Москва).

Пр.: Мексика. Экономико-географи­­ческая характеристика. Москва, 1962; Латинская Америка. Проблемы эконо­­мической географии. Москва, 1969; Проблемный подход в экономико-гео­­графическом страноведении зарубежного мира // Изв. АН СССР. Сер. геогр. 1976. № 4 (співавт.); Еще раз к вопросу о двух концепциях «этноса» // Изв. Всесоюз. геогр. об-ва. 1986. Т. 118, вып. 1 (співавт.); Географическая сущность политической географии // Полит. география и современность: тенденции становления науч. направления. Ленинград, 1988; Тенденции развития географической мысли // Изв. АН СССР. Сер. геогр. 1990. № 4; Пара­­дигмы целостной географии // Новое мышление в географии. Москва, 1991; Основы страноведения. Москва, 1998; Комплексное страноведение. Мос­ква; Смоленск, 1998.

М. Ю. Костриця

Статтю оновлено: 2018

Покликання на статтю
М. Ю. Костриця . Машбиць Яків Григорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=67251 (дата звернення: 17.09.2021)