Кібкало Юрій Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Кібкало Юрій Васильович

КІБКА́ЛО Юрій Васильович (29. 07. 1941, с. Березовка, нині смт Краснояр. краю, РФ) – фахівець у галузі ядерної фізики. Д-р фіз.-мат. н. (1995). Держ. премія України в галузі н. і т. (1999). Закін. Дніпроп. ун-т (1966). Працював в Ін-ті фізики АН УРСР (1967–70); від 1970 – в Ін-ті ядер. дослідж. НАНУ (обидва – Київ): від 2000 – зав. відділу поляризац. процесів. Наук. дослідження: ядерні реакції, поляризац. явища, експерим. характеристики поділу важких ядер зарядж. частинками серед. енергій. Запропонував спосіб поляризації пучків прискорених важких іонів.

Пр.: Деление актинидных ядер при средних энергиях возбуждения // ЯФ. 1982. Т. 35 (співавт.); Actinide nuclei fission at medium excitation energies // Proceedings of the 4th Intern. School on Nuclear Physics. K., 1994 (співавт.); Особенности деления 238U нейтронами с энергиями до 200 МэВ // Intern. Conf. «Current Problems in Nuclear Physics and Atomic Energy». Kyiv 2006. K., 2007. Part 2; Phenomenological model for mass and charge distribution in actinide nuclei fission // Fission Product Yield Data for the Transmutation of Minor Actinide Nuclear Waste. Vienna, 2008.

Н. Л. Дорошко


Покликання на статтю