Ків Арік Юхимович — Енциклопедія Сучасної України

Ків Арік Юхимович

КІВ Арік Юхимович (28. 07. 1935, Одеса) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1978). Держ. премії УРСР в галузі н. і т. (1983) та СРСР (1988). Закін. Одес. ун-т (1959). Працював 1960–72 у АН Узб. РСР (Ташкент): н. с. Ін-тів ядер. фізики та електроніки, водночас вченим секр. Відділ. фіз.-мат. наук, від 1962 – Координац. ради з мирного застосування атом. енергії; 1972–83 – зав. каф. фізики Криворіз. пед. ін-ту (Дніпроп. обл.); від 1983 – у Пд.-укр. пед. ун-ті (Одеса): зав. каф. теор. фізики, від 2006 – фіз. та матем. моделювання. Розвинув теорію підпорогових радіац. ефектів та радіац.-стимульов. дифузії у напівпровідниках; довів вплив низькоенергій. радіації на структурні порушення в матеріалах електрон. техніки та електрон. приладах; визначив механізми природ. старіння матеріалів, розробив засоби для визначення експлуатац. ресурсу матеріалів і приладів.

Пр.: Механизмы образования и миграции дефектов в полупроводниках. Москва, 1981; Радиационные методы в твердотельной электронике. Москва, 1990; Mechanisms of destruction of solid surfaces induced electron excitons // Computer Modelling of Electronic and Atomic Processes in Solids. Boston; London; Dordrecht, 1997; The nature of HT Vt shift in NROM memory transistors // IEEE Transactions on Electron Devices. 2006. Vol. 53 (співавт.); Irradiation-induced pulsations of reverse biased metal oxide/silicon structures // Appl. Phys. Letters. 2007. Vol. 91 (співавт.); Ion-beam induced formation of nanoparticles with predicted structure // Nanodevices and Nanomaterials for Ecological Security. Berlin, 2011 (співавт.).

І. Г. Захарченко


Покликання на статтю