Ківер Володимир Хомич — Енциклопедія Сучасної України

Ківер Володимир Хомич

КІ́ВЕР Володимир Хомич (01. 10. 1937, с. Миколаївка Бердян. р-ну, нині Запоріз. обл.) – вчений-агроном. Д-р с.-г. н. (1982), проф. (1986), чл.-кор. НААНУ (1991). Закін. Херсон. с.-г. ін-т (1960). Працював агрономом; у Молд. НДІ зрошув. землеробства та овочівництва (м. Тирасполь, 1969–80): зав. відділу зрошув. землеробства, заст. дир. з наук. роботи; зав. відділу технології вирощування кукурудзи, заст. дир. з наук. роботи Ін-ту зерн. госп-ва УААН (1980–99); дир. ТОВ «Гібрид» (від 1999; обидва – Дніпропетровськ); водночас – проф. каф. землеробства Дніпроп. аграр. ун-ту (від 2003). Під кер-вом К. розроблено і впроваджено у практику енергоощадну технологію вирощування зерна кукурудзи на зрошув. землях Степу України.

Пр.: Севообороты и обработка почвы на орошаемых землях. Кишинев, 1978 (співавт.); Энергосберегающая технология возделывания кукурузы на орошаемых землях. К., 1988; Програмування врожаїв кукурудзи та озимої пшениці на зрошуваних землях. К., 1990 (співавт.); Ефективність удобрювального зрошення при вирощуванні кукурудзи на зерно // Вісн. Дніпроп. аграр. ун-ту. 2007. № 1 (співавт.); Вплив фертигації на продуктивність рослин і якість зерна кукурудзи // ВАН. 2010. № 8 (співавт.).

В. С. Циков


Покликання на статтю