Кідалов Валерій Віталійович — Енциклопедія Сучасної України

Кідалов Валерій Віталійович

КІДА́ЛОВ Валерій Віталійович (05. 05. 1960, м. Бердянськ Запоріз. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (2006), проф. (2007) Засл. діяч н. і т. України. (2013). Закін. Донец. ун-т (1982). Від 1987 працює у Бердян. пед. ун-ті: від 1999 – зав. каф. фізики, від 2007 – каф. приклад. фізики, від 2011 – каф. фізики ф-ту фіз.-мат. та технолог. освіти, водночас – дир. НДІ нанотехнологій і систем. інженерії. Розробляє методи отримання нанопоруватих сполук А3В5 та керування складом власних дефектів у напівпровідник. сполуках А2В6.

Пр.: P-type II–VI compounds doped by rare-earth elements // J. Crystal Growth. 2000. Vol. 214/215; Підкладки для епітаксійного росту нітридів ІІІ групи. К., 2007; Отримання, властивості та використання поруватих сполук А3В5. К., 2007; Дефекти структури та процеси пороутворення у фосфіді індію. Д., 2010; Формування поруватих структур фосфіду індію з регульованими властивостями. Д., 2011 (усі – співавт.); Dependence of the Threshold Voltage in Indium-Phosphide Pore Formation on the Electrolyte Composition // J. of Surface Investigation. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques. 2013. Vol. 7, № 4.

І. Т. Богданов


Покликання на статтю