Криворучко Володимир Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Криворучко Володимир Миколайович

КРИВОРУ́ЧКО Володимир Миколайович (01. 03. 1953, м. Макіївка, нині Донец. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1990), проф. (2002). Держ. премія України у галузі н. і т. (1991). Закін. Донец. ун-т (1975). Працює від 1978 у Донец. фіз.-тех. ін-ті НАНУ: від 1990 – пров. н. с., від 1998 – вчений секр., від 2000 – заст. дир. з наук. роботи, від 2003 – гол. н. с. Наук. дослідження: надпровідні властивості штуч. шаруватих структур типу магніт. метал – надпровід. метал і тунел. контактів на їх основі; високочастотні властивості наноструктуров. магнетиків; магнітні та магніторезистив­ні властивості манганітів.

Пр.: From inversion to enhancement of the Josephson current in S/F–I–F/S tun­nel structures // Phys. Rev. B. 2001. Vol. 64, № 17; Inhomogeneous magnetism indu­ced in a superconductor at superconductor–ferromagnet interface // Там само. 2002. Vol. 66, № 1; Magnetic resonances spec­tro­scopy of nano-size particles La0.7Sr0.3MnO3 // J. Magnetism and Magnetic Materials. 2006. Vol. 300, № 1; Anomalous super­conductivity of Pb/La0.7Sr0.3MnO3 point contacts // Phys. Rev. B. 2008. Vol. 78, № 8; Griffiths phase, metal–insulator tran­sition and magnetoresistance of doped manganites // Там само. 2010. Vol. 82, № 6; Unconventional ferromagnetism and transport properties of (In,Mn)Sb di­­lute magnetic semiconductor // J. Mag­­netism and Magnetic Materials. 2010. Vol. 322, № 8 (усі – спів­авт.).

Н. Г. Сидоренко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Н. Г. Сидоренко . Криворучко Володимир Миколайович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=678 (дата звернення: 21.10.2021)