Кізяков Юрій Євгенович — Енциклопедія Сучасної України

Кізяков Юрій Євгенович

КІЗЯКО́В Юрій Євгенович (13. 08. 1938, с. Новоівановка, Кабардино-Балкарія, РФ) – ґрунтознавець. Д-р с.-г. н. (1987), проф. (1991). Закін. Горський с.-г. ін-т (м. Орджонікідзе, нині Владикавказ, РФ, 1962), де й працював. 1967–69 – зав. відділу меліорат. дослідж. Ставроп. зонал. агрохім. лаб. (РФ); від 1969 – у ВНДІ кукурудзи (нині Ін-т зерн. госп-ва НААНУ, Дніпропетровськ): 1974–81 – зав. відділу агроґрунтознавства, 1982–89 – пров. н. с.; 1989–2010 – зав. каф. ґрунтознавства й охорони природи Пд. філії Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України «Крим. агротехнол. ун-т» (Сімферополь). Наук. дослідження: генезис та меліорація ґрунтів, агроекологія.

Пр.: Органическое вещество отдельных гранулометрических фракций основных типов почв Предкавказья // Почвоведение. 1967. № 2; Защита орошаемых земель от эрозии, подтопления и засоления. К., 1991 (співавт.); Родючість ґрунтів, моніторинг та управління. К., 1992 (співавт.); О понятиях: почва и плодородие почв. Х., 2002; Динамика состава поглощенных катионов в солонцах луговых Крымского Причерноморья под культурой риса. Х., 2006 (співавт.).

В. Д. Зарічний


Покликання на статтю