Кікоть Володимир Онуфрійович — Енциклопедія Сучасної України

Кікоть Володимир Онуфрійович

КІ́КОТЬ Володимир Онуфрійович (23. 05. 1936, с. Мельники Чорнобаїв. р-ну, нині Черкас. обл. – 23. 11. 2006, Київ) – хірург-онколог. Д-р мед. н. (1991), проф. (1999). Засл. діяч н. і т. України (1997). Закін. Київ. мед. ін-т (1960). Працював лікарем; у Київ. мед. ін-ті (1966–71); від 1971 – в Ін-ті онкології АМНУ (нині Нац. ін-т раку, Київ): гол. н. с. (від 1991). Розробляв методи ранньої діагностики, хірург. і комбінованого лікування колоректал. раку із застосуванням передоперац. променевої хіміотерапії; радикал., комбінованих та паліатив. оператив. втручань.

Пр.: Комбинированное лечение опухолей пищевого канала. К., 1981; Эвисцерации таза как способ повышения резектабельности запущенного рака прямой кишки // Вопр. онкологии. 1988. № 2; Комбинированные оперативные вмешательства при распространенных формах рака прямой кишки // КХ. 1990. № 5; Применение неоадъювантной селективной внутриартериальной полихимиотерапии и ее модификатора верапамила в комбинированном лечении колоректального рака // Там само. 1998. № 1 (усі – співавт.).

Л. Ф. Арендаревський

Статтю оновлено: 2013

Покликання на статтю
Л. Ф. Арендаревський . Кікоть Володимир Онуфрійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=6830 (дата звернення: 13.06.2021)