Кілінська Клавдія Йосипівна — Енциклопедія Сучасної України

Кілінська Клавдія Йосипівна

КІЛІ́НСЬКА Клавдія Йосипівна (12. 02. 1957, Чернівці) – географ. Д-р геогр. н. (2008). Закін. Чернів. ун-т (1982), де й працює від 1984: від 2006 – зав. каф. соц. географії та рекреац. природокористування. Наук. дослідження: географія рідного краю, охорона довкілля, рекреац. природокористування, прогнозна оцінка природно-госп. різноманітності.

Пр.: Деякі екологічні тенденції використання мінерально-сировинних ресурсів Чернівецької області // Наук. вісн. Волин. ун-ту. Геогр. науки (екон. і соц. географія, країнознавство). 1999. Вип. 9 (співавт.); Основи географічного прогнозування: Навч. посіб. Чц., 2003; Clasificarea agrar-naturala a landsafturilor dupa-felul orientarii organisabile // Analele Univtrsitatü «Stefan cel Mare». Sectiunea geografie. Suceava, 2006. Anul 15; Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні. Чц., 2010 (співавт.).

В. П. Руденко

Статтю оновлено: 2013

Покликання на статтю
В. П. Руденко . Кілінська Клавдія Йосипівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=6847 (дата звернення: 29.07.2021)