Кільчевський Микола Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Кільчевський Микола Олександрович

КІЛЬЧЕ́ВСЬКИЙ Микола Олександрович (02(15). 06. 1909, м. Кам'янець-Подільський, нині Хмельн. обл. – 14. 06. 1979, Київ) – фахівець у галузях механіки і математики. Д-р фіз.-мат. н. (1940), проф. (1941), акад. АН УРСР (1969). Засл. діяч н. УРСР (1977). Держ. премії УРСР (1979) і України (1992) у галузі н. і т. Премія ім. О. Динника АН УРСР (1977). Держ. нагороди СРСР. Закін. Київ. фіз.-хім.-матем. ін-т (1933). Відтоді працював у Київ. авіац. ін-ті; 1941–44 – зав. каф. теор. механіки Ташкент. ін-ту інж. залізнич. транспорту; 1944–61 – зав. однойм. каф. Київ. політех. ін-ту; водночас 1945–58 – проф. кафедр теор. механіки і теорії пружності Київ. ун-ту; від 1959 – зав. відділу аналіт. механіки поліагрегат. систем Ін-ту механіки АН УРСР (Київ). Розробив заг. метод зведення тривимір. задач теорії пружності до двовимірних, розвинув метод розв'язання задач теорії оболонок шляхом застосування інтеграл. рівнянь. Узагальнив постановку і методи розв'язання тривимір. статич. і динам. контактних пружних і пружно-пластич. задач. Запропонував новий підхід до аналіт. опису процесів, що супроводжують динам. контактну взаємодію твердих тіл.

Пр.: Теория соударений твердых тел. Москва; Ленинград, 1949; Элементы тензорного исчисления и его приложения к механике. Москва, 1954; Курс теоретичної механіки: В 2 т. К., 1955; Теоретична механіка: Підруч. К., 1957. Кн. 1; 1972. Кн. 2; 1989. Кн. 3; 1990. Кн. 4 (співавт.); Основы аналитической механики оболочек. К., 1963; Основи аналітичної механіки. К., 1975 (співавт.); Динамическое контактное сжатие твердых тел. К., 1976; Механика континуальных систем. К., 1984.

Літ.: Савин Г. Н., Путята Т. В., Фрадлин Б. Н. Николай Александрович Кильчевский: К 50-летию со дня рождения // УМЖ. 1959. Т. 2, № 4; Кононенко В. О., Лавриненко П. П., Кильчинская Г. А. Николай Александрович Кильчевский: К 60-летию со дня рождения // ПМ. 1969. Т. 5, № 6; Николай Александрович Кильчевский: Биобиблиография ученых УССР. К., 1991.

М. А. Павловський, О. Є. Закржевський


Покликання на статтю