Кім Енгван Інсугович — Енциклопедія Сучасної України

Кім Енгван Інсугович

КІМ Енгван Інсугович (30. 10(12. 11). 1911, с. Усть-Сідімі, нині Примор. краю, РФ – 14. 12. 1994, Алмати) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1959), проф. (1960), чл.-кор. НАН Казахстану (1962). Засл. діяч н. Казах. РСР (1981). Закін. Моск. ун-т (1937). Працював 1937–45 у Кзил-Ордин. пед. ін-ті (Казахстан); 1945–51 – зав. каф. геометрії, 1964–90 – зав., проф. каф. рівнянь матем. фізики Казах. ун-ту (Алма-Ата, нині Алмати); 1951–53 – зав. каф. геометрії, декан фіз.-мат. ф-ту Ростов. пед. ін-ту (РФ); 1956–64 – зав. каф. вищої математики Харків. політех. ін-ту; водночас 1964–94 – зав., гол. н. с. лаб. рівнянь матем. фізики Ін-ту математики і механіки НАН Казахстану (Алмати). 1942 К. захистив канд. дис. «Задача Гильберта в многосвязных областях» на Вченій раді Об'єднаного укр. ун-ту (знаходився тоді на евакуації в м. Кзил-Орда), 1959 – доктор. дис. «Об одном классе сингулярных интегральных уравнений и некоторых задачах для кусочно-однородных сред» у Матем. ін-ті АН СРСР (Москва). Основні напрями наук. досліджень: рівняння та системи рівнянь з частин. похідними параболіч. типу з розрив. коефіцієнтами; інтеграл. і інтегродиференціал. рівняння. Низка праць присвячена приклад. завданням, які пов'язані з тепловими процесами в електрич. контактах.

Пр.: Об общей граничной задаче гармонической функции // Приклад. математика и механика. 1952. Т. 16, № 2; Об одном классе сингулярных интегральных уравнений // Докл. АН СССР. 1957. Т. 113, № 2; Математические модели тепловых процессов в электрических контактах. Алма-Ата, 1977 (співавт.); Уравнение теплопроводности с разрывным коэффициентом в области, вырождающейся в начальный момент времени // Вест. АН Казах. ССР. 1986. № 9 (співавт.); Решение одного класса сингулярных интегральных уравнений // Изв. АН Казах. ССР. Сер. физ.-мат. 1991. № 5.

Літ.: Енгван Инсугович Ким: Мат. к биобиблиографии ученых Казахстана. Алма-Ата, 1991; О жизненном и творческом пути профессора Енгвана Инсуговича Кима // 40 лет – Институт математики. Алматы, 2005; Член-корреспондент АН КазССР Енгван Инсугович Ким // Матем. журн. 2011. Т. 11, № 2(40).

Г. І. Біжанова


Покликання на статтю