Кім Матвій Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Кім Матвій Миколайович

КІМ Матвій Миколайович (07. 11. 1931, с. Лук'яновка Хабаров. краю, РФ) – економіст. Д-р екон. н. (1987), проф. (1992). Закін. Харків. ун-т (1955). Працював у Черніг. кооп. технікумі (1955–60); від 1960 – у Харків. ун-ті: зав. каф. політекономії (1980–92), проф. каф. екон. теорії та упр. (від 1992). Досліджує проблеми НТП, матеріал.-тех. бази сучас. сусп-ва, економіки праці, політекономії, екон. аспекти формування й розвитку середнього класу.

Пр.: Интенсификация социалистического производства: экономический и социальный аспекты. Х., 1985 (співавт.); Труд и старость в Харькове. Х., 1995 (співавт.); Основи економічної теорії: Навч. посіб. Х., 1999 (співавт.); Трудовой потенциал: Формирование, использование, управление: Учеб. пособ. Х., 2003; Экономическая теория: Курс лекций. Х., 2006 (співавт.); Средний класс в постсоветском обществе: социально-экономические критерии и структура // Соц. экономика. 2008. № 3–4; 2009. № 1.

І. Я. Ткаченко


Покликання на статтю