Кімбаровська Олена Михайлівна — Енциклопедія Сучасної України

Кімбаровська Олена Михайлівна

КІМБАРО́ВСЬКА Олена Михайлівна (01. 08. 1925, м. Катеринослав, нині Дніпропетровськ) – нейрогістолог. Дочка М. Кімбаровського, дружина Р. Герштенкерна, мати Н. Юліш. Д-р мед. н. (1963), проф. (1965). Навч. в Іванов. мед. ін-ті (РФ, 1943), закін. Дніпроп. мед. ін-т (1948), де й працювала до 1962. Відтоді – зав. лаб. морфології ВНДІ гірн.-рятув. справи (Донецьк); від 1965 – у Донец. мед. ун-ті: 1967–90 – зав., від 1990 – проф. каф. гістології, цитології та ембріології. Наук. дослідження: пристосувальні й захисні реакції периферич. нерв. системи, її стан при крайовій патології (краш-синдром, отруєння тощо) та гіпербарич. оксигенації; формування іннервац. механізмів периферич. нерв. системи в онто- і філогенезі. Запропонувала низку методів і модифікацій імпрегнації нерв. тканини.

Пр.: Материалы к изучению реактивных свойств периферических нервов // ВН. 1957. № 6; О причинах пониженной болевой чувствительности в старческом возрасте // Тр. 10-го съезда хирургов УССР. К., 1964; Изменения нервных элементов лимфангиом у детей различного возраста // КХ. 1989. № 6 (співавт.); Классификация реактивных изменений миелиновых волокон периферической нервной системы // Реактивность и регенерация тканей: Сб. Ленинград, 1990; Основоположники кафедры гистологии ДонНМУ // Арх. эксперим. и клин. медицины. 2010. № 2 (співавт.).

Літ.: Баринов Э. Ф. Нейрогистология – наука и судьба // Нейронауки: теор. та клін. аспекти. 2010. Т. 6, № 2; Донец. мед. ун-т.

Г. К. Северин


Покликання на статтю