Кіндрачук Мирослав Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Кіндрачук Мирослав Васильович

КІНДРАЧУ́К Мирослав Васильович (21. 09. 1947, м. Городенка Станіслав., нині Івано-Фр. обл.) – матеріалознавець, фахівець у галузі трибології. Д-р тех. н. (1995), проф. (1997), чл.-кор. НАНУ (2018). Держ. премія України в галузі н. і т. (2016). Закін. Київ. політех. ін-т (1971). Працював 1977–89 у Київ. верстатобуд. ВО. 1989–2004 – у Нац. тех. ун-ті України «Київ. політех. ін-т»: від 1996 – проф. каф. металознавства, обладнання та технології терміч. обробки металів; від 2004 – зав. каф. машинознавства Нац. авіац. ун-ту (Київ). Гол. ред. наук.-тех. зб. «Проблеми тертя та зношування» (від 2004). Основні напрями наук. досліджень: розроблення нових зносостійких матеріалів і покриттів із застосуванням концентров. джерел енергії; триботех. забезпечення надійності та довговічності продукції машинобудування.

Пр.: Зносостійкі боридні покриття. К., 1989; Дифузійні карбідні покриття. К., 1991; Зносостійкі дифузійно-леговані композиційні покриття. К., 1993; Анализ и синтез в трибологии авиационных систем // Проблеми тертя та зношування: Наук.-тех. зб. К., 2007. Вип. 48; Трибологія: Підруч. К., 2009.

Є. С. Сікорський


Покликання на статтю