Кіновар — Енциклопедія Сучасної України

Кіновар

КІНОВА́Р (від грец. ) – низькотемпературний гідротермальний мінерал класу простих сульфідів. Сульфід ртуті ланцюжк. будови HgS. Містить 86,2 % Hg і 13,8 % S; домішки: Sе (до 1 %), Те. Сингонія тригональна. Руда ртуті. Твердість 2–3, густина 8,0–8,2. Колір червоний, блиск переважно алмазний, риска яскраво-червона, злом неясно-раковистий. Крихка. Погано проводить електрику, діамагнітна. К. утворює товсто-таблитчасті, ромбоедричні, рідше – призматичні кристали; характерні зернисті агрегати; часто зустрічаються двійники, зокрема двійники-проростки. Є типовим мінералом приповерхневих гідротермал. родовищ. Утворюється в лужному середовищі в зв'язку з молодими вулканіч. проявами, де міститься разом з антимонітом, піритом, марказитом, реальгаром, арсенопіритом. В Україні К. видобувають на Микитівському родовищі ртуті в Донбасі, є на Закарпатті.

В. С. Білецький, В. І. Павлишин


Покликання на статтю