Мриглод Ігор Миронович — Енциклопедія Сучасної України

Мриглод Ігор Миронович

МРИ́ГЛОД Ігор Миронович (26. 05. 1960, смт Козлів Козів. р-ну Терноп. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (2000), акад. НАНУ (2012). Дійс. чл. НТШ (2011). Премія ім. С. Пекаря НАНУ (2003). Закін. Львів. ун-т (1982). Відтоді працював у Львів. відділ. статист. фізики Ін-ту теор. фізики АН УРСР; від 1990 – в Ін-ті фізики конденсов. систем НАНУ (Львів): від 2001 – зав. відділу квантово-статист. теорії процесів каталізу, водночас від 2006 – дир. Викладав 2005–14 у Нац. ун-ті «Львів. політехніка»: проф. і кер. філії каф. інж. матеріало­знавства та приклад. фізики. Від 2006 – заст. голови Зх. наук. центру НАНУ та Мін-ва освіти і науки України; від 2015 – заст. акад.-секр. Відділ. фізики і астрономії НАНУ. Основні напрями наук. досліджень: динаміка і фазова поведінка рідин, теорія фазових переходів, методи статист. фізики і комп'ютерне моделювання, теорія каталіт. реакцій, моделювання людської діяльності методами статист. фізики, поведінка пали­вовміс. матеріалів в об'єкті «Укрит­тя». Розвинув метод узагальнених колектив. мод у теорії рідин, дослідив негідродинам. механізм поширення тепла, природу оптич. мод фонон. типу у сумішах, механізми формування спін. хвиль у магніт. рідинах. Вивів низку точних співвідношень для узагальненого коефіцієнта переносу в сумішах. Брав участь у розробленні високоефектив. алгоритмів для комп'ютер. моделювання багаточастинк. систем методом молекуляр. динаміки. Теоретично довів факт появи нових поправок до скейлінгу при фазово­му переході другого роду в системах із термодинам. в'язями, запропонував заг. формалізм опису таких переходів. Співавтор кн. «Микола Боголюбов і Україна» (Л., 2009).

Пр.: Критические амплитуды n-ком­понентной модели структурного фазового перехода // Изв. АН СССР. Сер. физ. 1991. Т. 55; Generalized collective modes for the Lennard-Jones fluid // Molecular Physics. 1995. Vol. 84 (спів­авт.); Ferro­magnetic phase transition in a Heisen­berg fluid: Monte Carlo simulations and Fisher corrections to scaling // Phys. Rev. Lett. 2001. Vol. 86 (спів­авт.); Symplectic analytically integrable decomposition al­gorithms: classification, derivation, and application to molecular dynamics, quan­­tum and celestial mechanics simulations // Computer Physics Communication. 2003. Vol. 151 (спів­авт.); Concentration fluctua­tions and boson peak in a binary metallic glass: A generalized collective modes stu­dy // Phys. Rev. B. 2010. Vol. 82 (спів­авт.); The method of collective variables: a link with the density functional theory // Condensed Matter Physics. 2012. Vol. 15 (спів­авт.).

Літ.: Шопа Г. Успішний фізик-теоретик: до 50-річчя Ігоря Мриглода // Світ фізики. 2010. № 2; 50-річчя члена-ко­респондента НАН України І. М. Мри­гло­да // Вісн. НАНУ. 2010. № 5; Ігор Миронович Мриглод: Біобібліогр. по­­кажч. Л., 2020.

О. Л. Іванків


Покликання на статтю