Мруз Лех-Яцек — Енциклопедія Сучасної України

Мруз Лех-Яцек

МРУЗ Лех-Яцек (Mróz Lech Jacek; 26. 11. 1939, Варшава) – польський етнограф, педагог. Д-р гуманітар. н. (2002), проф. (1992). Закін. Варшав. ун-т (1964). Працював у відділі неєвроп. культур Держ. етногр. музею (Варшава). Від 1982 – у Варшав. ун-ті: викл., 1999–2001 – зав. каф. етнології та культур. антропології; від 2001 – дир. однойм. Ін-ту. Віце-голова Ком-ту етнол. наук АН Польщі (від 2007). Проводив етногр. дослідж. у Монголії, колиш. Югославії, Індії, Канаді, США та в Україні (2007), зокрема на Житомирщині, Поділлі, згодом Львівщині та Поліссі. Вивчав етнічні стосунки і свідомість, зміни ідентичності в Україні після розпаду СРСР. Результати опубл. у Польщі, Україні та Литві (у вид. «Київський щоденник», «Польська етнографія», «Контексти», «Націо­нальні справи» та ін.). Багаторазово виїжджав у Сх. Карпати (на Покуття, Гуцульщину та Бойківщину). Особливе місце у дослідж. М. займають цигани, про яких написав багато статей і декілька книг. Автор сценарію та текстів виставки, присвяч. циганам, що відбулася 1999 в Музеї Азії і Тихого океану у Варшаві, згодом експонувалася у Львові. Спів­працює з Ін-том народознавства НАНУ (Львів) і каф. етнології Львів. ун-ту.

С. П. Павлюк


Покликання на статтю