Мудрий Іван Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Мудрий Іван Васильович

МУ́ДРИЙ Іван Васильович (01. 01. 1950, с. Мирівка Кагарлиц. р-ну Київ. обл. – 18. 04. 2011, Київ) – лікар-гігієніст. Д-р мед. н. (1997). Закін. Київ. мед. ін-т (1974). Працював на Бровар. СЕС (Київ. обл., 1974–77); в Укр. наук. гігієн. центрі (1977–98); від 1998 – пров. н. с. Наук. центру превентив. токсикології, харч. та хім. безпеки (обидва – Київ). Наук. дослідження: експертиза та токсикол.-гігієн. оцінювання композицій синтетич. мийних засобів; поведінка поверхнево-актив. речовин, важких металів та їх нормування в довкіллі при застосуванні інтенсив. технологій у с. госп-ві; розроблення нормативів та регламентів застосування агрохімікатів і нормативно-метод. документів щодо охорони довкілля.

Пр.: Гигиеническое значение поверх­ностно-активных веществ. К., 1991; Поверхнево-активні речовини в агропромисловому комплексі: еколого-гігієнічні аспекти. К., 2000; Гігієнічні аспекти та нормативно-правове забезпечення державного санітарно-епідеміологічного нагляду при транспортуванні, зберіганні та застосуванні мінеральних добрив // Соврем. пробл. токсикологии. 2007. № 1; Токсиколого-гігієнічне обґрунтування безпечного використання мінерального добрива Бетастарт у сільському господарстві // Там само. 2009. № 3–4 (усі – спів­авт.).

Г. І. Петрашенко


Покликання на статтю