Мудрик Андрій — Енциклопедія Сучасної України

Мудрик Андрій

МУ́ДРИК Андрій (12. 08. 1893, с. Павлокома, нині Підкарп. воєводcтва, Польща – 08. 01. 1969, м. Торонто, провінція Онтаріо, Канада) – кооперативний і громадський діяч. Чоловік М. Мудрик-Середницької, батько Н. Мудрик-Мриц. Закін. г-зію у м. Перемишль (Польща). Під час 1-ї світ. вій­ни мобілізов. до австро-угор. армії. Восени 1915 потрапив у рос. полон, до 1917 перебував у таборі в м. Царицин (нині Волгоград, РФ). Від 1918 воював у складі УГА, разом із частинами якої 1919 інтернов. на тер. Чехо-Словаччини, де 1921–23 навч. у молочар. і торг. школах. Від 1923 – співзасн. (разом із О. Лисом і А. Палієм), від 1925 – співдир. Крайового молочар. союзу «Маслосоюз» (за статутом гол. осередок розташ. у м. Стрий, фактично – у Львові); водночас 1926–39 – співред. його часопису «Коо­перативне молочарство». Зробив знач. внесок у поширення кооп. руху та розвиток молочарства, опублікував «Кооперативний Катехизм (начерк про кооперацію як іспитовий матеріал для практикантів(-ок) і експе­дієн­тів(-ок) “Маслосоюзу”» (Л., 1939). Також входив до керів. органів Ревізій. союзу укр. кооперативів, «Центробанку», т-в «Просвіта», «Сільський господар», «Рідна школа» та ін. Зі вступом до Львова рад. військ у вересні 1939 виїхав до Німеччини, згодом – до Кракова, після червня 1941 повернувся до Львова і знову очолив «Маслосоюз». Від 1944 мешкав у Німеччині. На 1-му кооп. з'їзді в Мюнхені в червні 1946 обраний головою об'єдн. кооперативів «Центросоюз», організував 2-й і 3-й кооп. з'їзди (січень і липень 1947). У 1948 емігрував до Бразилії, 1951 – до Канади. У тому ж році в Торонто організував «Братство маслосоюзників». Був першим головою Координац. ком-ту укр. кредит. кооперативів, який реорганізовано в Центр укр. кооперативів на сході Канади, почес. головою 2-го кооп. з'їзду в Торонто (вересень 1959), чл. і головою кон­трол. комісії Орг-ції оборони Лемківщини.

Літ.: Витанович І. На смерть сл. п. Андрія Мудрика // Свобода. 1969, 17 січ.; Качор А. Мужі ідеї і праці: Андрій Палій і Андрій Мудрик – творці «Маслосоюзу» і модерної української молочарської кооперації в Західній Україні. Вінніпеґ; Торонто; Клівленд, 1974; Шульга М. Будівничі Маслосоюзу. Кооперативна діяльність А. Мудрика та А. Палія // Укр. кооперація: Істор. та соц.-екон. аспекти. Т. 1. Л., 1998; Аліман М. Андрій Мудрик // Укр. кооператори: Істор. нариси. Кн. 1. Л., 1999.

С. Д. Гелей


Покликання на статтю