Кіраль Сидір Степанович — Енциклопедія Сучасної України

Кіраль Сидір Степанович

КІ́РАЛЬ Сидір Степанович (17. 08. 1956, смт Славське Сколів. р-ну Львів. обл.) – літературознавець. Д-р філол. н. (2003), проф. (2004). Засл. діяч н. і т. України (2016). Закін. Львів. ун-т (1978). Учителював; 1980–99 – у Бердян. пед. ін-ті (Запоріз. обл.): від 1993 – зав. каф. літературознав. дисциплін; 1999–2009 – у Нац. авіац. ун-ті: зав. каф. українознавства, водночас від 2000 – декан ф-ту лінгвістики; від 2009 – проф. каф. укр., англ. і лат. мов Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України (обидва – Київ). Наук. дослідження: питання укр. класич. літ-ри, усної нар. творчості, бібліографознавства, текстології, джерелознавства, словникарства. Автор розділів до «Історії української літературної критики: дожовтневий період» (1988) та підручника «Історія української літератури: 70–90-ті роки ХІХ ст.» (у 2-х кн., 2002–03; обидва – Київ). Засн. і відп. ред. вид. «Сучасний погляд на літературу» (1999–2009) та «Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах» (2002–09). Брав участь в укладанні «Тлумачного словника авіаційних термінів» (2007), «Тлумачного словника української мови для іноземних студентів» (2009), англо-укр. та укр.-англ. словника «Ділова лексика» (2011; усі – Київ).

Пр.: Трохим Зіньківський – публіцист: Навч. посіб. 1999; Апостол молодої України: Трохим Зіньківський у контексті доби. 2002; …Віддати зумієм себе Україні: Листування Трохима Зіньківського з Борисом Грінченком. 2003; Лука Скочковський – забута постать українського національного відродження // Сучас. погляд на літ-ру: Зб. наук. пр. Нац. пед. ун-ту. 2007. Вип. 11 (усі – Київ).

Літ.: Дем'ян Г. В. Сидір Кіраль // Дем'ян Г. В. Таланти Бойківщини. Л., 1991; Трудар на полі філологічнім [до 50-річчя з дня народж.] // Дивослово. 2006. № 9.

Г. Л. Токмань


Покликання на статтю