Музей грошей Національного банку України — Енциклопедія Сучасної України

Музей грошей Національного банку України

МУЗЕ́Й ГРО́ШЕЙ НАЦІОНА́ЛЬНОГО БА́НКУ УКРАЇ́НИ Засн. 1979 у Києві як Музей історії Держбанку СРСР при Укр. респ. конторі Держбанку СРСР. Від 1991 – Музей історії НБУ, від 1998 – сучасна назва. 2004 відкрито нову експозицію, концепція якої відображає історію грош. обігу на тер. України, у тому ж році її розміщено в новому приміщенні НБУ (вул. Інститутська, № 9, корпус 2). Від 2018 музей функціонує у складі відділу «Освітньо-інформ. центр» упр. зв'язків з громадськістю та фінанс. обізнаності й підпорядк. Департаменту комунікацій НБУ. Зібрання та експозиція систематизов. за розділами: «Історія грошового обігу на теренах України з давніх часів до сьогодення», «Історія національної валюти – гривні», «Колекція ювілейних та пам'ятних монет України», «Сучасні банкноти і монети різних держав світу». Нині у фондах – понад 9 тис. експонатів, а також повна колекція ювілей. та пам'ят. монет України (34 темат. серії, виготовлені з використанням різноманіт. технологій і дизайну). Співроб. музею розробили розширену програму для організов. груп та індивід. відвідувачів, до якої входять: огляд. і темат. екскурсії; інтерактивні квести, лекції на теми фінанс. грамотності, з історії грош. обігу та банків. справи, висвітлення діяльності НБУ як держ. установи, його гол. завдань і функцій, екскурсія будівлею НБУ; освітні тренінги та лекції фахівців НБУ. Вони також долучилися до орг-ції тренінгів та лекцій, присвяч. Всесвіт. дню заощаджень (Київ, 2015), щоріч. глобал. ініціативи «Global Money Week» (Київ, 2017–18) та заходів проекту «Дні фінансової обізнаності» (Одеса, Львів, Харків, Дніпро, Полтава, 2017). Перший дир. – К. Бажан (до 1986), від 2018 – Л. Чорна.

Літ.: Кохан А. И. Открыт музей истории // Деньги и кредит. 1986. № 8; Гордієнко Н. Запрошує музей грошей НБУ // Вісн. НБУ. 2004. № 5.

Д. В. Толочко


Покликання на статтю