Музей історико-філологічного товариства — Енциклопедія Сучасної України

Музей історико-філологічного товариства

МУЗЕ́Й ІСТО́РИКО-ФІЛОЛОГІ́ЧНОГО ТОВАРИ́СТВА при Харківському університеті Засн. на базі матеріалів етногр. відділу виставки 12-го Археол. з'їзду (Харків, 1902; див. Архео­логічні з'їзди), що після його закінчення були передані Історико-філологічному товариству при Харківському університеті. 1904 основну їхню частину розміщено в одній із кімнат істор. архіву цього закладу, після чого розпочато роботу із систематизації колекцій, утворення архіву й б-ки музею. До його фондів (окрім пам'яток, зібраних у ході наук. експедицій під час підготовки до археол. з'їзду) увійшли етногр. матеріали з Кабінету рідкісних предметів і Музею красних мист-в і старожитностей Харків. ун-ту, а також від приват. осіб. 1908 відкритий для широкого загалу. Перший і незмін. дир. (до 1918) – М. Сумцов, який разом із хранителями музею В. Данилевичем, О. Білецьким, Д. Зеленіним та ін. зробив знач. внесок у поповнен­ня та наук. опрацювання колекцій. На поч. 20 ст. це був один із перших етногр. музеїв на укр. землях, працівники якого збирали й досліджували не лише нар. творчість, а й предмети з ін. сфер матеріал. і духов. культури краю (Слобід. України). Станом на 1917 у ньому зберігалося 2200 пам'я­ток, систематизов. у 3-х відділах (укр., рос. і кримськотатар.) та окремих групах (госп. речі, хатнє начиння, землеробство, нар. ремесла, мист-во, побут та ін.). Деякі зі збірок (ритуал. предмети, нар. медицина, іграшки) не мали аналогів у Рос. імперії. Знач­ну наук. й істор.-етногр. цінність мали й колекції та окремі зразки предметів одягу, головних уборів, писанок, гончар. виробів, килимарства тощо. 1920 пам'ятки цього закладу увійшли до складу Музею Слобід. України (нині Харківський історичний музей ім. М. Сумцова).

Літ.: Данилевичъ В. Е. Этнографичес­кій музей Харьковскаго историко-филологическаго общества. Х., 1911; Скрипник Г. А. Етнографічні музеї України. К., 1989; Фрадкін В. До історії створення і діяльності Етнографічного музею ХІФТ // Зб. Харків. істор.-філол. т-ва. 1993. Вип. 1.

Е. М. Піскова


Покликання на статтю