Музей Київського відділу Імператорського товариства правильного полювання — Енциклопедія Сучасної України

Музей Київського відділу Імператорського товариства правильного полювання

МУЗЕ́Й КИ́ЇВСЬКОГО ВІ́ДДІЛУ ІМПЕРА́ТОРСЬКОГО ТОВАРИ́СТВА ПРА́ВИЛЬНОГО ПОЛЮВА́ННЯ Засн. 1888 у Києві Т-во правил. полювання ставило за мету протистояти нещад. винищенню птахів і корис. звірів, виконанню якої мав сприяти також його музей. Значну роль у розбудові музею відіграв арх. В. Городецький, який 1899–1912 здійснив 6 мислив. експедицій у Бакин. губ., Закасп. і Туркестан. краї, на Алтай, у Семиріччя та Зх. Сибір, прикордонні області Персії (нині Іран) і Афганістану, а також в Африку, звідки привіз екземпляри надзвичайно рідкіс. тварин і птахів. Основу музей. зібрання складали його колекції (179 із 272-х од. опудал птахів, 25 із 73 – звірів). Збірка постійно поповнювалася також зразками тварин. світу України. На поч. 20 ст. вона складалася з колекцій опудал звірів (кабан, ведмідь, тур, лань, рись, горностай, куниця, дикобраз, вовк, крокодил, голови афр. антилопи, носорогів, бабуїна, гієни, зебри, шакала та ін.) і птахів (королів. фазан, кавказ. тетерів, дрофа, пелікан, лебідь, турухтан, фламінго, сич, афр. птахи та ін.), а також зброї та мислив. спорядження. У приміщенні т-ва на вул. Хрещатик, № 25, було представлено бл. 500 експонатів, більша частина яких згоріла під час пожежі будинку в 1910-х рр. Частину матеріалів передано Рос. геогр. т-ву в С.-Петербурзі.

Літ.: Мельницкий К. Е., Ланге П. В. Очерк истории двадцатипятилетия Киев­ского отдела Императорского общес­тва правильной охоты: 1888–1913. К., 1913; Яценко В. З рушницею та вудкою по Афри­ці. Х.; К., 1930; Малаков Д. Автор київсь­ких химер // Старожитності. 1993. Ч. 3–4; Його ж. Архітектор Городецький. К., 1999.

Л. Д. Федорова


Покликання на статтю