Музей народної архітектури та побуту Прикарпаття — Енциклопедія Сучасної України

Музей народної архітектури та побуту Прикарпаття

МУЗЕ́Й НАРО́ДНОЇ АРХІТЕКТУ́РИ ТА ПО́БУТУ ПРИКАРПА́ТТЯ – див. «Давній Галич» Національ­ний історико-культурний заповідник.

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю