Музей патологічної анатомії Одеського національного медичного університету — Енциклопедія Сучасної України

Музей патологічної анатомії Одеського національного медичного університету

МУЗЕ́Й ПАТОЛОГІ́ЧНОЇ АНАТО́МІЇ ОДЕ́СЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО МЕДИ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Веде свою історію від 1902, коли на мед. ф-ті Новорос. ун-ту в Одесі (нині Одес. мед. ун-т) відкрито каф. патол. анатомії (зав. – Д. Кишенський), при якій розпочато формування музею. Комплектування відбувалося за рахунок пожертвувань. Зокрема, Ч. Хенцинський подарував 369 препаратів із патологоанатом. музею Одес. лікарні, а також надавав отримані під час розтинів органи для виготовлення нових експонатів. Музею передавали препарати проф. мед. ф-ту Моск. ун-ту та деякі лікарі. 1920 колекцію поповнили експонатами з Одес. вищих жін. мед. курсів (діяли в 1910–20). У 1924 низку препаратів для музею передав М. Кондратьєв. Розміщується у тому ж корпусі ун-ту, що й Музей нормал. анатомії. Пл. 200 м2. Нині у фондах музею – 1493 препарати, зокрема представлено велику колекцію вроджених вад розвитку у двійнят. Догляд за експонатами, збереження атмосфери академізму, реставрацію препаратів здійснюють співроб. каф. патол. анатомії, навч. і наук. підрозділом якої є музей, зокрема тривалий час відповідал. особою була канд. мед. н. М. Лущенко.

Літ.: Ситникова В. А. Наш музей уникален // История каф. патол. анатомии Одес. мед. ун-та. О., 2015.

К. К. Васильєв


Покликання на статтю