Музей Таврійської вченої архівної комісії — Енциклопедія Сучасної України

Музей Таврійської вченої архівної комісії

МУЗЕ́Й ТАВРІ́ЙСЬКОЇ ВЧЕ́НОЇ АРХІ́ВНОЇ КОМІ́СІЇ Засн. 1889 у Сімферополі за рішенням Таврій. губерн. дворян. зборів. Вирішал. роль в його орг-ції та поповненні колекцій відіграла Таврій. губерн. вчена архівна комісія (ТВАК). Основу зібрання склали колекції археол. й ін. пам'яток Істор.-геогр. музею Сімфероп. чол. г-зії. Значну підтримку музеєві надала Імператор. археол. комісія, за рішенням якої до фондів надходили знахідки з розкопок навколиш. територій. Важливим джерелом поповнення були також закупки коштом ТВАК, археол. розкопки антич. міст Пн. Причорномор'я: Неаполя Скіфського, Херсонеса Таврійського, Пантікапея, пожер­тви від приват. осіб. Найбільший внесок зробив голова комісії О. Стевен, з ініціативи якого музею було виділено приміщення в будинку губерн. дворян. зборів. Наприкінці 1889 зберігалися 965 предметів (за ін. даними – понад 1,5 тис.). До завдання музею входило також збирання предметів старовини, давніх рукописів і документів, писем. свідчень про історію та пам'ятки краю. Першим його хранителем був місц. краєзнавець А. Кашпар. 1897 відкрито відділ. музею у Бахчисараї (нині АР Крим), де експонували переважно етногр. пам'ятки кримськотатар. населення. 1921 зібрання музею, що на той час налічувало бл. 7 тис. пам'яток, було передано до новоутвореного Центр. музею Тавриди.

Літ.: Отчет о деятельности Таврической ученой архивной комиссии за 1887–1888 гг. // Изв. Таврич. ученой архив. ко­миссии. 1889. № 7; Краткий очерк деятельности Таврической ученой архивной комиссии и Таврического общества истории, археологии и этнографии за 1887–1927 // Изв. Таврич. об-ва истории, археологии и этнографии. 1928. Т. 2; Непомнящий А. А. Музейное дело в Крыму и его старатели (XIX – начало ХХ века). Сф., 2000.

Е. М. Піскова


Покликання на статтю