Музей-архів ім. Д. Антоновича УВАН у США — Енциклопедія Сучасної України

Музей-архів ім. Д. Антоновича УВАН у США

МУЗЕ́Й-АРХІ́В ім. Д. Антоновича УВАН у США Засн. 10 жовтня 1945 у таборі для переміщ. осіб у Авґсбурзі (Німеччина) з метою збирання, збереження та вивчення україніки. Формування колекції започатковане у травні 1945 відомим укр. архівістом, істориком та літературознавцем В. Міяковським, ініціативу якого підтримали Л. Бачинський, В. Дорошенко, А. Животко, І. Коровицький, М. Марковський (долучилися до попов­нення зібрання друк. виданнями, рукописами, афішами, фотодокументами). У зв'язку з виїздом знач. кількості укр. науковців наприкінці 1940-х рр. до США та заснуванням 1950 УВАН за сприяння Злученого українсько-американського допомогового комітету фонди музею 1952 перевезено до Нью-Йорка (провідну роль у розгортанні діяльності у 1950–60-х рр. відіграв В. Міяковський). Від 1961 установа розміщується у будівлі УВАН (є одним із її структур. підрозділів), 1966 їй присвоєно ім'я Д. Антоновича – відомого організатора музейно-архів. справи в еміграції, дир. Музею визвольної боротьби України у Празі. У структурі музею створ. 3 відділи: друк. видань і книжк. колекцій, рукопис. пам'яток і архів. колекцій, речових пам'яток і музей. колекцій. Його колекція складається з-понад 55 тис. книг, період. видань, речових пам'яток та 350-ти архів. фондів. Тут зберігають особові архівні фонди укр. учених, які брали участь у діяльності УВАН, зокрема президентів УВАН М. Антоновича, О. Архимовича, М. Ветухова, Д. Дорошенка, О. Оглоблина, Ю. Шевельова, відомих укр. громад.-політ. і культур. діячів І. Багряного, В. Барки, Л. Биковського, В. Доманицького, В. Дорошенка, І. Горбачевського, А. Животка, А. Жука, Г. Чикаленко-Келлер, Юрія Клена, О. Косач-Кривинюк, П. Курінного, Б. Лепкого, К. Лисюка, Є. Маланюка, Б. Мартоса, В. Міяковського, Г. Нарбута, Є. Онацького, В. Петріва, Н. Полонської-Василенко, С. Шрамченка, П. Скоропадсь­кого, О. Скоропис-Йолтуховсь­кого, Ю. Тищенка, Є. Чикаленка та ін. Цінну складову зібрання становлять документи з таборів переміщ. осіб в Авґсбурзі, Ашаффенбурзі, Берхтесґадені, Міттенвальді, Реґенсбурзі (1945–48), архіви Гол. укр. переселен. ради у Мюнхені, Гетьманців-державників Союзу (1946–48), Укр. надзвич. дипломат. місії у Вашинґтоні (1919–23), Української господарської академії у Чехо-Словаччині та Укр. тех.-госп. ін-ту в Німеччині, Мистецького українського руху, Укр. нац. ком-ту в Арґентині, ж. «Наше життя» – органу Укр. нац. жін. ліги Америки (1944–62), Об'єднання укр. письменників «Слово» (1954–55) та ін. Музейна колекція містить картини, скульптури, малюнки М. Радиша, Ю. Павловича, М. Шрамченка, зібрання геогр. карт, пошт. листівок, афіш, фото. Окремі фонди перебувають на депозит. зберіганні у Бахметєв. архіві Колумбій. ун-ту (зокрема Є. Архипенка, В. Винниченка). Художня спадщина В. Вин­ниченка (олійні картини, акварелі, малюнки – бл. 100 од.), що зберігалась у музеї, 2000–10 передана в Україну. Знач. внесок у збереження та упорядкування архівно-музей. колекцій УВАН зробила дочка В. Міяковського – О. Радиш-Міяковська; роботу з обліку, описування зібрання, створення наук.-довідк. апарату здійснює хранитель фондів Т. Скрипка.

Літ.: Міяковський В., Волошина О., Іванівська Т. Музей-архів ім. Д. Антоновича Української Вільної Академії Наук. Нью-Йорк, 1967; Y. Boshyk. A Guide to the Archival and Manuscript Collection of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U. S., New York City: A Detailed Inventory. Edmonton, 1988; Міяковська-Радиш О. Оглядаючись у минуле // Сучасність. 1995. № 4; Палієнко М. Скарбниця української історії в США (З історії створення та діяльності Музею-архіву ім. Д. Антоновича Української Вільної Академії Наук) // Студії з архів. справи та документознавства: Зб. наук. пр. К., 2002. Т. 8; Її ж. Архівні центри української еміграції (створення, функціонування, доля документальних колекцій). К., 2008; Сидорова О. Внесок В. Міяковського у формування та функціонування Музею-архіву УВАН у США // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Історія. 2015. Вип. 1.

М. Г. Палієнко


Покликання на статтю