Музика Анатолій Ананійович — Енциклопедія Сучасної України

Музика Анатолій Ананійович

МУЗИ́КА Анатолій Ананійович (02. 02. 1952, с. Водяники Звенигород. р-ну Київ., нині Черкас. обл.) – правознавець. Д-р юрид. н. (1998), проф. (2002), чл.-кор. НАПрНУ (2016). Засл. діяч н. і т. України (2018). Закін. Київ. ун-т (1977). Від 1974 працював у органах внутр. справ; від 1983 – у Київ. ВШ МВС; від 1991 – адвокат Київ. міської колегії адвокатів; водночас від 1998 – ст. н. с. Ін-ту держави і права НАНУ (Київ); 2000 – нач. каф. кримінал.-правових дисциплін, 2001–06 – проректор з наук. роботи Київ. ін-ту внутр. справ; 2008 – заст. кер. Гол. служби з питань правоохорон. діяльності Секретаріату Президента України; 2009–11 – заст. дир. з наук. роботи Держ. НДІ митної справи; від 2011 – пров. н. с. Держ. НДІ МВС України (усі – Київ). Наук. дослідження: укр. кримінал.-правова політика; кримінал. відповідальність за злочини, пов'язані з наркотич. засобами; ін-ти і теор. проблеми кримінал. права.

Пр.: Відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних засобів. К., 1998; Кримінальне право України. Загальна частина: Підруч. К., 2008 (спів­авт.); Покарання за незаконний обіг наркотичних засобів. Хм., 2010 (спів­авт.); Предмет злочину: теоретичні основи пізнання. К., 2011 (спів­авт.); Неправомерный доступ к компьютерной информации: уголовно-правовое исследование. К., 2015 (спів­авт.).

А. В. Савченко


Покликання на статтю