Музиченко Володимир Панасович — Енциклопедія Сучасної України

Музиченко Володимир Панасович

МУЗИЧЕ́НКО Володимир Панасович (14. 01. 1941, м. Пирятин Полтав. обл.) – провізор. Д-р фармацевт. н. (1992), проф. (1994). Закін. Львів. мед. ін-т (1965), де й працює від 1966 (нині ун-т): 1989–90 – декан фармацевт. ф-ту, від 1993 – проф. каф. фармацевт., орган. та біоорган. хімії. Осн. напрям наук. дослідж. – синтез похід. тіазолідону-4 та макрогетероцикліч. систем на їх основі. Спів­укладач зб. тестів «Навчальний посібник з органічної хімії», «Навчальний посібник з біоорганічної хімії» (обидва – Львів, 2013), підручника «Біологічна і біоорганічна хімія. Книга 1. Біоорганічна хімія» (К., 2014).

Пр.: Синтез 5-амінороданіну методом електрохімічного відновлення // ФармЖ. 1985. № 4; Ариліденпохідні 2-іліденазино-3-L-нафтилтіазолідону-4 // Там само. 1995. № 3; Синтез макрогетероциклічних сполук на основі 1,5-біс-(2-тіоксо-4-оксотіазолідин-3-іл)-3-тіокарбокси-3-азапентану // Там само. 1999. № 4; Цитостатична дія де­яких біциклічних неконденсованих тіа­золідонів-4 на нормальні та пухлинні клітини // Ліки. 2000. № 1–2 (усі – спів­авт.).

Літ.: Професори ЛНМУ.

Р. Б. Лесик


Покликання на статтю