Музиченко Олександр Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Музиченко Олександр Федорович

МУЗИЧЕ́НКО Олександр Федорович (06(18). 08. 1875, м-ко Стані­слав Херсон. пов. Херсон. губ., нині село Білозер. р-ну Херсон. обл. – 12. 10. 1937, Київ) – педагог, етнограф. Батько О. Музиченка. Закін. Ніжин. істор.-філол. ін-т (нині Черніг. обл., 1900), у 1906–08 продовжив освіту за кордоном, зокрема на каф. педагогіки Єнського ун-ту (Німеччина); став прихильником поглядів педагогів Й. Гербарта, В. Лая, Е. Меймана та Ж.-Ж. Руссо. 1900–06 працював учителем Одес. чол. г-зії № 4; 1908–10 – проф. педагогіки та психології Ніжин. істор.-філол. ін-ту. Від 1910 – у Києві: 1910–11 – учитель, інспектор г-зії № 4; 1912–14 – 1-й дир. Пед. музею; 1914–17 – дир. приват. г-зії «Т-во сприяння серед. освіті у м. Києві»; 1917 – ген. інструктор Ген. секретаріату освіти та дир. Департаменту нижчої освіти УНР. 1918–19 – співроб. часопису «Вільна українська школа», голова літ.-пед. комісії при Всеукр. учител. видавн. т-ві «ВСЕУВИТО», кер. секції вищої школи Наук.-пед. комісії УАН. 1919–20 – пом. ректора з навч. частини Пролетар. ун-ту в м. П'ятигорськ (Росія), інструктор та чл. комісії Наркомосу РФ. Від 1920 – в Київ. ІНО: дир. (1920–21), організатор пед. лаб., викл. (1922–26); одночасно – дир. Київ. труд. школи № 43; 1925–26 – проф. пед. відділ. Київ. с.-г. ін-ту. Разом із С. Русовою та Я. Чепігою-Зеленкевичем працював над створенням концепції укр. нац. школи; розробляв методику навч. учнів початк. кл.; був співукладачем 1-го букваря УСРР (1933); активно займався питанням підготовки учител. кадрів; обстоював урок як осн. форму орг-ції навчання; прихильник комплекс. підходу до навч. процесу. Вивчав історію та етнографію крим. болгар.

Пр.: Бытъ болгар-переселенцевъ Феодосийскаго уѣзда // Этногр. обо­зрѣніе. 1899. № 4; Что такое педагогика и чему она учитъ? Москва, 1912; Реформа школи чи шкільна реформація? // Вільна укр. школа. 1918–19. № 6/7; Сучасні педагогічні течії в Західній Європі та Америці. К., 1919; Проблема комплексности в Германии и у нас // Шлях освіти. 1924. № 4/5.

Літ.: Непомнящий А. Етнограф і педагог Олександр Музиченко: Діяльність у контексті кримознавчих студій // Музиченко О. Історія, етнографія та нар. творчість крим. болгар. Сф., 2004; Ярмак Н. Освітня діяльність і педагогічні погляди О. Ф. Музиченка. Ніжин, 2007.

Г. В. Самойленко


Покликання на статтю