Мукомель Ізраїль Феліксович — Енциклопедія Сучасної України

Мукомель Ізраїль Феліксович

МУКОМЕ́ЛЬ Ізраїль Феліксович (19. 04. 1906, Херсон – 27. 04. 1975, Одеса) – географ. Д-р геогр. н. (1965), проф. (1970). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Бойові нагороди. Закін. Одес. ін-т нар. госп-ва (1929). Відтоді працював в упр. Уповнарторгу та на Одес. пір'яній ф-ці Держторгу УРСР; 1936–41 та 1946–59 – у Київ. ун-ті: 1938–41 – декан геол.-геогр. ф-ту, 1946–59 – зав. каф. екон. географії, заст. дир. Ін-ту географії; 1959–66 – ст. н. с., зав. відділу матем. методів дослідж. в економіці с. госп-ва Укр. НДІ економіки і орг-ції с. госп-ва; 1966–67 – ст. н. с. Сектору географії Ін-ту геол. наук АН УРСР; 1967–73 – зав. відділу розміщення та територ. орг-ції с. госп-ва Ради по вивченню продукт. сил УРСР АН УРСР (усі – Київ); 1973–75 – зав. каф. екон. та соц. географії Одес. ун-ту. Осн. напрями наук. діяльності: вивчення територ. орг-ції с. госп-ва України; закономірності розміщення с.-г. вироб-ва та формування зон спеціалізації сільс.-геогр. дослідж. та картографування с. госп-ва. В останні роки життя укладав «Атлас сельского хозяйства Одесской области» (не опубл.).

Пр.: Сельскохозяйственные зоны УССР. Ч. 1. Закономерности развития и методика экономико-географического исследования сельскохозяйственных зон. 1954; Карты сельского хозяйства Украины – в атласах, справочных изданиях, отдельных картах. 1954; Атлас сільського господарства Української РСР. 1958; Сільськогосподарські зони Української РСР. 1961; Карти розміщення й спеціалізації сільського господарства в «Атласе Украинской и Молдавской ССР». 1962; Научно-методические основы территориальной организации сельского хозяйства // Вопр. территориал. орг-ции хозяйства Укр. ССР: В 2 ч. 1969; усі – Київ.

А. І. Доценко


Покликання на статтю