Мулик Катерина Віталіївна — Енциклопедія Сучасної України

Мулик Катерина Віталіївна

МУ́ЛИК Катерина Віталіївна (15. 06. 1981, м. Маріуполь Донец. обл.) – педагог, фахівець у галузі фізичного виховання та спорту. Дружина В. Мулика. Канд. н. з фіз. виховання і спорту (2007), д-р пед. н. (2016). Закін. Харків. академію фіз. культури (2003), де й працює від 2004: від 2015 – зав. каф. зимових видів спорту, велоспорту та туризму. Наук. дослідження: фіз. виховання та основи спорт. туризму в рекреац. діяльності насел. різних вікових груп.

Пр.: Вплив занять спортивно-оздоровчим туризмом та іншими видами спорту на соціальну адаптацію дітей-сиріт середнього та старшого шкільного віку // Пед. освіта: теорія і практика: Зб. наук. пр. Кам'янець-Поділ. ун-ту, Ін-ту педагогіки НАПНУ. Кам'янець-Подільський, 2015. Вип. 19. Ч. 2; Впровадження елементів оздоровчого туризму у процес фізичного виховання спеціалізованих дошкільних навчальних закладів (дитячі будинки) // Вісн. Глухів. пед. ун-ту: Зб. наук. пр. Сер. Пед. науки. 2015. Вип. 28; Диференційований підхід до підготовки фахівців зі спортивно-оздоровчого туризму для роботи з дітьми, підлітками та студентською молоддю // Вісн. Черніг. пед. ун-ту. 2015. Вип. 129, т. 2 (спів­авт.); Основи спортивного туризму: Навч. посіб. Х., 2015 (спів­авт.); Спортивно-оздоровчий туризм в системі фізичного виховання школярів і студентів. Х., 2015.

М. С. Пруднікова


Покликання на статтю