Муличак Юрій — Енциклопедія Сучасної України

Муличак Юрій

МУЛИЧА́К Юрій (09. 11. 1931, с. Звала, нині Пряшів. краю, Словаччина – 03. 01. 2016, м. Пряшів) – мовознавець, громадський діяч. Д-р філософії (1974), канд. філол. н. (1980). Закін. Пряшів. ун-т (1959), де відтоді й працював: від 1984 – доц., 1990–94 – зав. каф. укр. мови. Водночас очолював Укр. відділ Братислав. дослід. ін-ту педагогіки (1958–60). Наук. дослідження: говори українців Сх. Словаччини, с.-г. лексика, мова творів Ф. Лазорика, І. Мацинського, І. Франка. У «Наукових записках Культурного союзу трудящих» (Пряшів) опублікував розвідки «Сільськогосподарська лексика українських говорів на схід від ріки Лаборець» (1973, № 2), «До питань лексики комунікації і традиційного транспорту в частині українських говірок Східної Словаччини» (1977, № 4–5), «До питань сільськогосподарської лексики українських говірок верхньої течії ріки Цирохи» (1987, № 13). Автор підручників з укр. мови та літ-ри (1984, 1985, 1987), співавтор кн. «Як правильно говорити і писати» (Пряшів, 1990).

Пр.: Pro dejaki nazvy siľskohospodarskych kuľtur v častyni pivdennolemkivskych hovoriv Schidnoji Slovaččyny // Zborník Pedagogickej fakulty v Prešove, Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Roč. 14. Zv. 3. Slavistika. Bratislava, 1979; Mi­ko­lohični nazvy v častyni ukrajinskych hovirok Schidnoji Slovaččyny // Dialekto­logický zborník: Materiály z I slovenskej dialektologickej konferencie konanej v Prešove 17–19 apríla 1975. Bratislava, 1980; Poľnohospodárska lexika ukrajin­ských nárečí // Horná Cirocha. Vlastived­ná monografia zátopovej oblasti. Košice, 1985.

Л. Бабота


Покликання на статтю