Мундяк-Мольнар Марія Миколаївна — Енциклопедія Сучасної України

Мундяк-Мольнар Марія Миколаївна

МУНДЯ́К-МО́ЛЬНАР Марія (Ірина) Миколаївна (28. 03. 1928, Львів – 01. 10. 1958, там само) – літературо­знавець-сла­віст. Дружина М. Мольнара. Канд. філол. н. (1954). Закін. Львів. ун-т (1950) та аспірантуру Ін-ту літ-ри АН УРСР (Київ, 1953). Від 1953 – н. с. відділу укр. літ-ри, від 1957 – кер. новоствор. сектору славістики цього відділу Ін-ту сусп. наук АН УРСР (Львів). Досліджувала творчість І. Франка та укр.-чес.-словац. літ. зв'яз­ки. Авторка рец. на видані в Празі франкозн. праці – монографію М. Неврлого «Ivan Franko» (1952; «Вітчизна», 1955, № 6) та брошуру М. Мольнара «Velký syn ukrain­ského lidu Ivan Franko» (1956; «Літературна газета», 1956, 13 вересня), крит. рец. на кн. П. Гонтара «Українсько-чеські літературні зв'язки в ХІХ ст.» (К., 1956; «Вільна Україна», 1957, 27 вересня). Переклала з польс. мови, підготувала до друку й супроводила передмовою статтю С. Тудора про євр. мотиви в творчості Лесі Українки (надрук. у зб. «Леся Українка: Публікації, статті, дослідження, спогади», К., 1960, вип. 3). Разом із чоловіком написали післямову до вид. творів І. Франка в словац. перекладах («Franko I. Ob­rázky z Haliče», Bratislava, 1956), упорядкували й видали цінний зб. «Зв'язки Івана Франка з чехами та словаками» (Братислава, 1957; із вступ. статтею М.-М.), ініціювали перевид. укр. мовою (Братислава, 1959) зб. «Z dejín československo-ukrajinských vzťahov», що вийшов 1957 там само за ред. Й. Грозієнчика (в обох варіантах вид. – їхня стаття «Співробітництво І. Франка з чеською пресою»). Архів М.-М. зберігається у відділі рукописів ЛННБУ. У Львові є вул. М. Мундяк, названа на її честь.

Пр.: Оповідання і повісті Івана Франка з селянського життя як твори критичного реалізму // Дослідж. творчості І. Франка. К., 1956; Відзначення ювілею Івана Франка в Чехословаччині // Жовтень. 1956. № 10; Ранні оповідання Олеся Гончара // Наук. зап. Ін-ту сусп. наук АН УРСР. 1957. Т. 4; Франтішек Ржегорж і Україна // Міжслов'ян. літ. взаємини. К., 1958; Принцип реалізму і тенденційності літератури в естетичних поглядах Степана Тудора // Жовтень. 1959. № 4.

Літ.: Мольнар-Мундяк Марія Мико­лаївна: [Некролог] // РЛ. 1958. № 5; Гро­зієнчик Й. Пам'яті… Марії Миколаївни Мольнар-Мундяк // З історії чехословац.-укр. зв'язків. Братислава, 1959; Марія Миколаївна Мольнар-Мундяк: Бібліогр. покажч. Л., 1983; Вальо М. Мундяк-Моль­нар Марія // Укр. журналістика в іменах. Вип. 6. Л., 1999.

М. Й. Шалата


Покликання на статтю