Муніципальний (комунальний) банк — Енциклопедія Сучасної України

Муніципальний (комунальний) банк

МУНІЦИПА́ЛЬНИЙ (КОМУНА́ЛЬНИЙ) БАНК – фінансово-кредитна установа. М. (к.) б. створюють органи місцевого самоврядування та муніципал. підпр-ва для фінанс. обслуговування діяльності територ. громад. Вони входять до банківської системи України та сприяють діяльності органів місц. самоврядування, розв'язан­ню соц.-екон. проблем міст і територій та зміцненню їхньої інфраструктури. Знач. поширення М. (к.) б. набули у європ. країнах, у різних формах вони нині функціонують в Австрії, Франції, Німеччині, Нідерландах, Норвегії, Іспанії, Швейцарії та ін. державах. Розгалужену мережу міських громад. і земських банків (див. Земства) мала у свій час Рос. імперія. У СРСР у 1920-х рр. вони існували у формі спец. кредит. установ, які організовували місц. ради. До поширених форм комунал. закладів банків. типу в зарубіж. країнах належать: жироцентралі – різновид комунал. кредит. установ, що забезпечують розрахунки органів місц. самоврядування та надають короткострок. кредити; комунал. бан­ки взаєм. кредиту, за допомогою яких одні органи місц. самоврядування кредитують ін.; акц. комунал. банки, покликані полегшити кредитування органів місц. самоврядування; спец. держ. бан­ки комунал. кредиту, що спеціалізуються у сфері кредитування місц. органів влади. Останні, зазвичай, тісно пов'язані з системою ощад. кас. В Україні ін-т комунал. кредиту виник на поч. 1990-х рр. Органи місц. самоврядування отримали право брати участь у фінанс.-кредит. відносинах відповідно до Закону УРСР «Про місцеві Ради народних депутатів УРСР та місцеве самоврядування» (1990). Практика становлення комунал. кредитування пов'язана з використанням двох форм: кредитів у формі комунал. облігац. позик і комерц. банків. комунал. кредитів. У редакції від 21 травня 1997 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що органи місц. самоврядування можуть у межах законодавства створювати комунал. банки та ін. фінанс.-кредитні установи, виступати гарантами кредитів підпр-в, установ та орг-цій, що належать до комунал. власності відповід. територ. громад, розміщувати належні їм кошти у банках ін. суб'єктів права власності, отримувати відсотки від їхніх доходів (згідно із законодавством) із зарахуванням їх до дохід. частини відповід. місц. бюджету. За рахунок цього вони мобілізують додатк. ресурси для розв'язання невідклад. соц.-екон. проблем. Одними з перших М. (к.) б. були засн. 1993 «Укр­комунбанк» (серед акціонерів – Луган. облдержадміністрація і міська адміністрація Луганська) та банк «Хрещатик» (понад 25 % статут. капіталу належало Київ. міськраді та комунал. підпр-вам міста). Однак в умовах політ. і екон. кризи 2015–16 їх ліквідовано. Подальший розвиток М. (к.) б. в Україні хоча й вимагає знач. витрат з боку органів місц. самоврядування, проте в майбутньому може забезпечити їм і комунал. підпр-вам широкий доступ до кредит. ресурсів.

Літ.: Петкова Л. О., Проскурін В. В. Муніципальні інвестиції та кредити: Навч. посіб. К., 2006; Буцька О. Ю., Тимошенко О. В. Комунальний банк як інститут сприяння соціально-економічному розвитку територіальних громад // Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 20; Карпінець В. Й. Муніципальний банк як механізм підвищення фінансової спроможності територіальної громади в умовах бюджетної децентралізації // Вісн. Ун-ту банків. справи НБУ. 2014. № 2; Череп В. А., Осипенко С. О. Комунальний банк як інвестиційна складова соціально-економічного розвитку територіальних громад // Бізнес інформ. 2015. № 11.

В. В. Зайчикова


Покликання на статтю