Мурина Галина-Ванцетті Василівна — Енциклопедія Сучасної України

Мурина Галина-Ванцетті Василівна

МУ́РИНА Галина-Ванцетті Василівна (06. 10. 1927, с. Федосіно Моск. обл. – 01. 02. 2018, Севастополь, похов. у Москві) – зоолог-гідробіо­лог. Дочка В. Мурина. Д-р біол. н. (1980), проф. (1999). Закін. Моск. ун-т (1952), де й працювала лаборантом-асист. каф. хоології без­хребетних (до 1956). У 1959–62 – м. н. с. Всесоюз. ін-ту наук. та тех. інформації (Москва); відтоді – в Ін-ті біології пд. морів НАНУ (Севастополь, з перервою): від 1986 – пров. н. с., від 1988 – пров. н. с.-консультант; 1982–84 – зав. лаб. гідробіології Н.-д. центру Мор. гідрофіз. ін-ту Ґвіней. Респ. Наук. дослідження: видовий склад і розподіл донних безхребетних тропіч. морів і Се­редзем. моря; біологія та екологія турбелярій Чорного моря; марикультура, сезон. динаміка і чисельність пелагіч. личинок чор­номор. мідії; видове різноманіття пелагіч. личинок донних безхребетних, зокрема поліхет, двостулкових та черевоногих молюсків і ракоподібних; систематика та розподіл у Світ. океані рідкіс. груп мор. червів – сіпункул і ехіур. Працювала на Кубі, у США, Греції, Туреччині, Польщі, Ісландії, Данії.

Пр.: Морские черви сипункулиды арктических и бореальных вод Евразии. Ленинград, 1977; Бентос. Состав, распределение донных биоценозов, биология массовых видов // Тропич. Атлантика, р-н Гвинея. К., 1988 (спів­авт.); Меропланктон // Планктон Черного моря. К., 1993; Экология и распространение в Черном море загадочной личинки Victoriella zaikai // Океанология. 1995. № 3 (спів­авт.); Pelagic larvae of Black sea polychaeta // Bull. of Marine Science. 1997. Vol. 60, № 2; Меропланктон Черного моря: история изучения, современные проблемы // Мор. экол. журн. 2004. Т. 2, № 3; Определитель пелагических личинок многощетинковых червей Черного моря. Св., 2005.

Б. Г. Александров

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
Б. Г. Александров . Мурина Галина-Ванцетті Василівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70093 (дата звернення: 25.10.2021)