Муромцев Георгій Сергійович — Енциклопедія Сучасної України

Муромцев Георгій Сергійович

МУ́РОМЦЕВ Георгій Сергійович (26. 03. 1932, Москва – 23. 03. 1999, там само) – фахівець у галузі ґрунтової мікробіології. Д-р біол. н. (1963), проф. (1976), акад. Рос. академії с.-г. наук (1973). Премія РМ СРСР (1985). Держ. нагороди СРСР. Закін. Моск. ун-т (1954). Працював 1958–60 у ВНДІ добрив та агроґрунтознавства ВАСГНІЛ (Москва); 1960–70 – зав. лаб. мікробіол. синтезу, заст. дир. з наук. роботи ВНДІ фітопатології ВАСГНІЛ (смт Галіцино Моск. обл.); 1970–73 – дир., зав. лаб. фізіології та екології ґрунт. мікроорганізмів ВНДІ с.-г. мікробіології (Ленінград, нині С.-Пе­тербург); 1974–79 – гол. вчений секр. Президії ВАСГНІЛ; 1979–80 – зав. лаб. регуляторів росту, 1980–99 – дир. Всерос. НДІ с.-г. біотехнології Рос. академії с.-г. наук (Москва); водночас 1994–96 – проф. каф. фізіології рослин та біотехнології Сімфероп. ун-ту. Досліджував мобілізацію ґрунт. мікроорганізмами фосфору важкодоступ. мінерал. та орган. з'єднань; уперше виділив ґрунт. мікроорганізми, що здатні розчиняти фосфати заліза та алюмінію; вивчав біологію ґрунт. фітопатоген. грибів; довів властивість багатьох представників екол. групи грибів-мікропаразитів до синтезу фунгіцид. антибіотиків; досліджував гормонал. регулятори росту рослин – гібереліни.

Пр.: Гиббереллины и урожай. Москва, 1971 (спів­авт.); Гормоны растений гиб-береллины. Москва, 1973; Гиббереллины. Москва, 1984 (спів­авт.); Основы сельскохозяйственной биотехнологии. Москва, 1990 (спів­авт.); Фузикокцин – новый фитогормон? // Физиология растений. 1996. Т. 43, № 3; Применение мембранных фильтров и иммуно­флюоресцентного окрашивания для наблюдения за развитием почвообитающих микромицетов // Микология и фитопатология. 1998. Т. 32, вып. 2 (спів­авт.).

В. Г. Єна


Покликання на статтю