Мусатенко Людмила Іванівна — Енциклопедія Сучасної України

Мусатенко Людмила Іванівна

МУСА́ТЕНКО Людмила Іванівна (24. 02. 1936, Київ – 26. 09. 2018, там само) – фізіолог рослин. Д-р біол. н. (1986), проф. (1991), чл.-кор. НАНУ (2003). Засл. діяч н. і. т. України (2006). Премія ім. М. Холодного АН УРСР (1975). Закін. Київ. ун-т (1958). Відтоді працювала в Ін-ті ботаніки НАНУ (Київ): 1979–2014 – зав. відділу фізіології рослин, 2014 – гол. н. с. Голова секції «Експерим. ботаніка» Укр. ботан. т-ва. Чл. Федерації європ. т-в рослин. біологів. Наук. дослідження: регуляторні механізми інтеграції біохім. та фізіол. процесів, корелятивні зв'язки між органами рослин під час індивід. розвитку. Сформулювала положення про провідну роль гіпокотиля як фактора запуску росту при кільченні дводольних. Обґрунтувала й експериментально підтвердила концепцію про риси подібності та відмінності у функціонуванні фітогормонів рослин і грибів. Встановила, що рівні вільних і зв'язаних форм фітогормонів залежать від стадії онтогенет. розвитку і типу росту клітин. Дослідила функціонування гормонал. системи під час дії різноманіт. зовн. факторів, зокрема в умовах косміч. польоту. Брала участь у мор. експедиціях на н.-д. судні «Академік Вернадський». 1991 – нач. біол. експедиції в Індій. океан. Зібрані нею цінні колекції різних видів рослин поповнили Нац. гербарій та Ботан. музей НАНУ.

Пр.: Физиология корня. К., 1972; Физиология листа. К., 1978; Гормональний комплекс рослин і грибів. К., 2003; Проблеми фітогормонології. К., 2007; Адаптивні особливості листків ксерофітів. К., 2010; Морфофізіологічні особливості Persicaria amphibian (L.). Delarbre за різних умов існування. Кам'янець-Подільський, 2013 (усі – спів­авт.).

Літ.: Людмила Іванівна Мусатенко: до 70-річчя від дня народж. К., 2006.

І. В. Косаківська, Л. В. Войтенко


Покликання на статтю
І. В. Косаківська, Л. В. Войтенко . Мусатенко Людмила Іванівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70109 (дата звернення: 23.10.2021)