Мусатов Георгій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Мусатов Георгій Іванович

МУСА́ТОВ Георгій Іванович (24. 04. 1916, м. Умань, нині Черкас. обл. – 25. 03. 1994, там само) – вчений-агроном. Батько А. Мусатова. Д-р с.-г. н. (1965), проф. (1967). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Бойові нагороди. Закін. Уман. с.-г. ін-т (1937). Працював викл. спец. дисциплін Верхньодніпров. с.-г. технікуму (Дніпроп. обл.); 1939–41 – аспірант Укр. НДІ зерн. госп-ва (Дніпропетровськ, нині Дніпро); 1945–47 – нач. військ. каф. Литов. с.-г. академії (Каунас); 1947–49 – дир. Литов. дослідно-селекц. станції (Вільнюс); 1949–51 – ст. викл. Чернів. пед. ін-ту; від 1951 – в Уман. с.-г. ін-ті (з перервою): від 1964 – зав., 1990–94 – проф. каф. рослинництва, 1967–73 – ректор; 1973–79 – зав. відділу впровадження досягнень науки у вироб-во Верхняц. селекц. станції (Черкас. обл.); 1980–90 – консультант із питань науки і передового досвіду в колгоспах Бершад. р-ну Вінн. обл. Наук. дослідження: розроблення заходів зі збільшення обсягів вироб-ва кормів та поліпшення їхньої якості, впровадження корм. культур в умовах Лісостепу України.

Пр.: Особливості вирощування ущільнених посівів кукурудзи з гарбузами та зернобобовими культурами. Чк., 1956; Агротехніка вирощування ущільнених і змішаних посівів в Черкаській області. Чк., 1957; Особливості розвитку кореневої системи кукурудзи, зернобобових культур в ущільнених посівах // Корен. система культур. рослин: Зб. К., 1965.

О. І. Зінченко


Покликання на статтю