Мусієнко Валентина Павлівна — Енциклопедія Сучасної України

Мусієнко Валентина Павлівна

МУСІЄ́НКО Валентина Павлівна (15. 07. 1950, с. Обуховичі Іванків. р-ну Київ. обл.) – мовознавець. Дружина В. Дуйкіна. Д-р філол. н. (1992), проф. (1994). Закін. Київ. ун-т (1975). Відтоді працювала у Черкас. ун-ті: від 1992 – зав. каф. заг. та рос. мовознавства; від 2010 – зав. каф. рос. мови і літ-ри Київ. лінгвіст. ун-ту. Гол. ред. зб. наук. пр. «Актуальні проблеми менталінгвістики» (1998–2009), відп. ред. ж. «Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки», зб. «Лінгвістичні студії» (обидва – 2000–10). Наук. дослідження: комунікат. і функціон. лінгвістика, соціолінгвістика, міжкультурна комунікація, методика викладання лінгвіст. дисциплін.

Пр.: Функционально-семантическая категория меры в русском языке. Москва, 1997; Сопоставительная грамматика русского и украинского языков. К., 2003 (спів­авт.); Активізація українського мовного коду в російському мовленні в Україні // Мовознавство. 2004. № 5–6; Суржик у студентському середовищі: Функціонування та рефлексія // Наук. вісн. каф. ЮНЕСКО Київ. лінгвіст. ун-ту. 2013. Вип. 26; Рабочая тетрадь по введению в языкознание: Учеб. пособ. К.; Чк., 2015 (спів­авт.).

Л. В. Корновенко

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
Л. В. Корновенко . Мусієнко Валентина Павлівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70122 (дата звернення: 23.10.2021)