Мусієнко Микола Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Мусієнко Микола Миколайович

МУСІЄ́НКО Микола Миколайович (21. 11. 1941, с. Смош Прилуц. р-ну Черніг. обл.) – фітофізіолог. Д-р біол. н. (1985), проф. (1988), акад. НААНУ (2007). Засл. діяч н. і т. України (2000). Премія ім. М. Холодного НАНУ (1999). Золота (1984) та срібна (1986) медалі ВДНГ СРСР. Закін. Київ. ун-т (1968), де від 1971 і працює: 1982–87 – декан біол. ф-ту, 1987–90 і 2004–16 – проф., 1990–2004 – зав. каф. фізіології та екології рослин, від 2016 – проф. каф. біології рослин ННЦ «Ін-т біології та медицини». Радник Гаван. ун-ту (Куба, 1976–79). За сумісн. – проф. Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія» (1995, 2001–03), Міжнар. Соломон. ун-ту (2001–02), Міжнар. ун-ту розвитку людини «Україна» (2005–06; усі – Київ). Створив наук. школу екофізіології рослин та інновац. технологій рац. природокористування (1996). Наук. дослідження: молекулярно-біол. та фізіол.-біохім. механізми адаптації і структурно-функціонал. перебудови рослин. організму за несприятливих умов довкілля; індукція стійкості рослин з участю екзоген. та ендоген. факторів, стратегії адаптив. потенціалу рослин, механізми його регулювання для стабілізації продуктивності і підвищення стійкості рослин; діагностика стійкості рослин до дії стрес. факторів; сталий розвиток і оцінка стану агро- і фітоценозів за фізіол.-біохім. маркерами та продукц.-енергет. параметрами рослин. організму; фітоіндикація і фітомоніторинг природ. водойм; фізіологія та біохімія хворої рослини, фітоімунітет; інновац. технології підвищення адаптац. та продуктив. потенціалів рослин, що вирощують у трансформов. ценозах. Запропонував теорію перманент. адаптації та концепцію збаланс. продуктивності рослин. організму. Спів­укладач укр.-рос. тлумач. словни­ка «Екологія» (2004), словника-довідника «Екологія. Охорона природи» (2007; обидва – Київ).

Пр.: Корневое питание растений. К., 1989; Фотосинтез: Навч. посіб. К., 1995; Фізіологія рослин: Підруч. К., 1995; 2001; 2005; Окружающая среда и здоровье. К., 1998 (спів­авт.); Екологія: Основні терміни та поняття. К., 2001 (спів­авт.); Екологія рослин: Підруч. К., 2006; Екологія. Охорона природи. К., 2007 (спів­авт.); Загальна екологія: Навч. посіб. К., 2010; Становлення та розвиток фітофізіології в Україні. Мелітополь, 2012; Еколого-фізіологічні аспекти метаболізму Sola­num tuberosum L. та її значення для людини. Мелітополь, 2017 (спів­авт.); Наночастки металів як полімікродобриво у технологіях вирощування зернобобових культур. К., 2018 (спів­авт.).

Літ.: Академік НААН України Мусієнко Микола Миколайович: Біобібліогр. по­­кажч. наук. пр. за 1969–2008 рр. К., 2008.

Л. М. Бацманова


Покликання на статтю