Мусій Валентина Борисівна — Енциклопедія Сучасної України

Мусій Валентина Борисівна

МУСІ́Й Валентина Борисівна (01. 01. 1958, м. Петропавловськ-Камчатський, нині Камчат. краю, РФ) – літературознавець. Д-р філол. н. (2010), проф. (2011). Закін. Одес. ун-т (1979), де від 1982 й працює: від 2010 – проф. каф. світ. літ-ри. 1979–82 – учителювала. Наук. дослідження: закономірності літ. процесу; питання поетики худож. твору; міжтекст. та внутр.-­текст. зв'язки. Обґрун­тувала зв'я­зок між засвоєнням письменниками 1-ї пол. 19 ст. міфу та міфопоет. парадигм і переходом літ-ри від ритор. до естет. типів. Запро­понувала модель вивчення опозиції «своє – чуже» на різних рівнях твору.

Пр.: Миф в художественном освоении мировосприятия человека литературой эпохи предромантизма и романтизма. О., 2006; Мифопоэтика русской предромантической и романтической прозы. О., 2008; Образ «своего», «иного», «чужого» в русской прозе первой половины XIX века. О., 2011; «…Глядя задумчиво в небо широкое»: человек и природа в произведениях И. С. Тургенева 1840–1850-х гг. О., 2016; Изучение межтекстовых связей как путь к постижению авторского мира А. С. Гри­на // Studia Methodologica: Альм. Т., 2016. Вип. 42; Рецептивный потенциал посвящения как элемента художественной системы рассказа Чулкова Г. И. «Кинжал» // Сучасні мово- і літературозн. методології та нові прочитання худож. тексту: Антологія. Лц., 2018.

Т. Ю. Морєва


Покликання на статтю