Мустьєрська культура — Енциклопедія Сучасної України

Мустьєрська культура

МУСТЬЄ́РСЬКА КУЛЬТУ́РА У широкому розумінні М. к. – культура, характерна для епохи мустьє. Її носіями є неандертальці, ареал поширення охоплює Європ. континент, Близький Схід і захід Серед. Азії. Хронол. межі – 130–40 тис. р. тому. За даними пам'яток на тер. України, М. к. цілком узгоджується з етногр. моделлю общини мисливців-збирачів. Чисельність групи становила 10–25 особин, площа освоєного ареалу не перевищувала 300 км2. Відсутні зв'язки між віддаленими територіями. Заг. чисельність насел. – 875–2500 індивідів. У палеоліт. пам'ятках України виявлено поховання (Киїк-Коба, Заскельна VI), об'єкти «мобіл. мист-ва» (Пролом II та ін.), т. зв. скарби кам'яних виробів (Заскельна VI). На пізньому етапі серед. палеоліту неандертальці покращували природні сховища та зводили штучні конструкції (Молодове І, V); використовували вогонь і володіли технологією його поновлення, виготовляли одяг, сумки й ін. вироби зі шкіри і хутра, а також зброю, знаряддя праці та предмети побуту з дерева. Основою госп-ва було полювання, ймовірно, доповнене збиральництвом. Сезон. поселення і тимчас. табори (стійбища) засвідчують бродяжниц.-осілий тип заселення. Деякі угруповання середньопалеоліт. стоянок із високою ймовірністю є наслідком життєдіяльності споріднених громад неандертальців у діахрон. зрізі (т. зв. локал. культури мустьєр. часу). До них належать пам'ятки, подібні в техніко-типол. сенсі, розташ. у межах невеликих геогр. ареалів й зосереджені у вузькому (5–7 тис. р.) хронол. діапазоні. Явище рідкісне, що, можливо, зумовлене відсутністю даних. Як приклади – аккайська культура (т. зв. мікок II–III шарів Заскельної V та Заскельної VI) та киїк-кобинська культура (т. зв. пара-мікок IV шару Киїк-Коби, обох шарів Пролому І, шар В1 Буран-Кая ІІІ) Криму, молодовська культура (т. зв. леваллуа-мустьє І–ІV шарів Молодови І і 12–11 шарів Молодови V) та, можливо, стінківська культура (т. зв. зубчасте мустьє) на Дністрі.

Літ.: Бонч-Осмоловский Г. А. Грот Киик-Коба. Палеолит Крыма. Москва; Ленинград, 1940; Колосов Ю. Г., Степанчук В. Н., Чабай В. П. Ранний палеолит Крыма. К., 1993; Гладилін В. М. Найдавніше населення на території Укра-їни // Давня історія України. Т. 1. К., 1997; Степанчук В. Н. Поздние неандертальцы Крыма. Киик-Кобинские памятники. К., 2002; Його ж. Нижний и средний палеолит Украины. Чц., 2006.

В. М. Степанчук

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
В. М. Степанчук . Мустьєрська культура // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70167 (дата звернення: 23.10.2021)